Informatie i.v.m. het gemeentelijk seniorenbeleid

De gemeentelijke sociale dienst fungeert als secretariaat voor de gemeentelijke adviesraad voor senioren.

Deze adviesraad is een bondgenoot om een degelijk, kwaliteitsvol beleid van en voor de senioren uit te tekenen.

De seniorenverenigingen kunnen met elke vraag, elk probleem of elk voorstel tot samenwerking terecht bij de gemeentelijke sociale dienst en/of de seniorenraad.

Elke seniorenvereniging uit onze gemeente kan bovendien rekenen op de logistieke ondersteuning. Verschillende materialen (o.a. nadar, podia) worden door de gemeentediensten ter plaatse geleverd. Klik hier voor een volledig overzicht van de uit te lenen materialen en het uitleenreglement.

Meer informatie over het provinciaal seniorenbeleid kan u terugvinden op:

www.provant.be/welzijn/gelijke_kansen/ouderenparticipatie