Voorschotten op pensioen, werkloosheidsvergoeding, kinderbijslag en ziektevergoeding

Wanneer u tijdelijk moet wachten op een uitkering (bv. werkloosheid, ziekte, invaliditeit,...), kan het OCMW u een voorschot uitkeren.