Steunaanvragen

Wanneer u tijdelijk moet wachten op een uitkering (bv. werkloosheid, ziekte of invaliditeit) of wanneer u tijdelijk geen geld hebt om dringende extra uitgaven te doen (bv. dringende noodzakelijke herstellingen, een huurwaarborg,...) dan kan het OCMW u een voorschot uitkeren. Het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst zal beslissen of deze steun moet worden teruggevorderd.

Ook wanneer uw huurlasten structureel te hoog zijn in verhouding tot uw inkomen, kan u in aanmerking komen voor een structurele financiële ondersteuning in de huurlasten.