Sociaal tarief kinderopvang

Indien uw kind regelmatig wordt opgevangen binnen het IBO van Dessel krijgt u maandelijks een factuur. Misschien hebt u het soms moeilijk om deze fadtuur te betalen.

Het OCMW kan voor u onderzoeken of u recht heeft op het sociaal tarief kinderopvang. Het sociaal tarief kinderopvang wil zeggen dat u slechts 50 % van de prijs per uur moet betalen.

Het sociaal tarief kan om twee redenen worden toegekend:

1) U hebt een laag inkomen en hebt het daardoor moeilijk om de rekeningen van de kinderopvang te betalen. Een maatschappelijk assistent van het OCMW kan nagaan of uw inkomen onder een bepaalde grens valt.

of

2) U hebt een voldoende hoog inkomen maar omwille van andere factoren zoals schulden, hoge medische kosten, moeilijke familiale situatie,...slaagt u er toch moeilijk in om uw rekening van de kinderopvang te betalen. In dit geval kan uw vraag om sociaal tarief worden voorgelegd aan het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst. Hiervoor doet u eveneens een aanvraag bij een maatschappelijk assistente op het OCMW.

Het is nodig dat u bewijzen meebrengt van al uw inkomsten (loon, uitkering, kinderbijslag, ontvangen onderhoudsgeld,...) en alle andere relevante informatie (schulden, medische kosten,...). De maatschappelijk assistente op het OCMW zal dan een onderzoek voor u opstarten en u binnen de 30 dagen op de hoogte brengen van de beslissing.