Socio-culturele participatietoelage

Een uitstap naar theater of film, het deelnemen aan een cursus van je sportclub, op zomerkamp gaan met de jeugdbeweging,... Het lijken allemaal evidente dingen die voor iedereen bereikbaar zijn. Helaas zijn er toch mensen waarvoor het deelnemen aan zulke activiteiten een serieuze hap uit hun budget betekent. En toch heeft iedereen wel eens behoefte aan wat tijd om er eens tussenuit te zijn en sociale contacten te leggen met anderen. Daarom geeft het OCMW aan een aantal cliënten de mogelijkheid om een deel van de kostprijs van deelname aan activiteiten terug te krijgen.

Voor wie?

In de eerste plaats moet u zoals eerder vermeld cliënt zijn van het OCMW. Per persoon wordt er gekeken naar de financiële situatie. Het spreekt voor zich dat de maatregel er is voor mensen waar een tussenkomst noodzakelijk is. Indien u in aanmerking komt, dan geldt de tussenkomst ook voor uw gezinsleden.

Hoe werkt het?

Voor bepaalde activiteiten kan een teruggave tot maximum 80 % van de kostprijs bekomen worden.

De verschillende activiteiten zijn onder te verdelen in 3 categorieën:

  • het deelnemen aan sociale, sportieve of culturele manifestaties;
  • het deelnemen aan sociale, sportieve of culturele verenigingen, hun lidgelden en de voor de deelname noodzakelijke benodigdheden en uitrustingen;
  • het deelnemen aan initiatieven die de toegang tot de nieuwe informatie- en communicatietechnologieën bevorderen.

Het opsommen van de verschillende mogelijkheden zou ons een oneindig lijstje opleveren. Cliënten die twijfelen of een activiteit in aanmerking komt, doen er goed aan om vooraf even bij een maatschappelijk assistente te informeren. Zeer belangrijk is dat u voor elke activiteit een geldig bewijsstuk van betaling kan voorleggen. Hierop staat onder meer de naam van de activiteit, wanneer de activiteit plaatsvindt, wanneer de betaling gebeurde, de kostprijs, enz.

Als u zeker wil zijn van de geldigheid van uw betaalbewijs dan kan u bij het OCMW ook een standaardformulier verkrijgen dat ingevuld kan worden als betalingsbewijs. Als uw aanvraag is goedgekeurd, kan nadien een terugbetaling gebeuren van een deel van de gemaakte kosten.

Beperkingen:

Naast het feit dat er zonder geldig betalingsbewijs geen teruggave kan gebeuren, zijn er nog een aantal andere beperkingen. Zo wordt er voor elke periode van mei tot april een vooraf bepaald bedrag voorzien. Dit wil zeggen dat een tussenkomst mogelijk is zolang hier nog gelden voor ter beschikking zijn. Het is dus verstandig niet tot april te wachten voor het indienen van een aanvraag, want dan bestaat de kans dat alle subsidies reeds zijn uitgeput. Andere beperkingen slaan vooral op het soort activiteiten, zo komen schoolse activiteiten die binnen de eindtermen vallen niet in aanmerking of mag een deelname aan een cursus niet voor professionele doeleinden zijn. Ook hier is het van belang u goed te informeren bij uw maatschappelijk assistent(e).

Heeft u als cliënt vragen over deze maatregel, wilt u een aanvraag doen of wilt u een invulformulier als betalingsbewijs, dan kan u contact opnemen met de sociale dienst.