Juridisch advies

In ons leven krijgen we allemaal meer en meer te maken met complexe juridische problemen of wetgeving. Hiertoe beschikt het OCMW van Dessel over een dienst juridische hulpverlening waar je terecht kan voor een eerstelijnsadvies voor de volgende problemen:

 • vragen in verband met je huurcontract of problemen in de relatie verhuurder/huurder;
 • vragen in verband met OCMW-wetgeving;
 • vragen in verband met je huwelijk of echtscheiding;
 • vragen in verband met de verblijfsregeling en omgangsrecht van de kinderen;
 • vragen in verband met onderhoudsgeld;
 • vragen in verband met erfrecht en vruchtgebruik;
 • vragen in verband met schuldoverlast;
 • vragen over de rechtbank;
 • vragen over arbeidsrecht;
 • vragen over collectieve schuldenregeling.

De juridische hulpverlening bestaat uit:

 • een eerstelijnsadvies over je probleem (de juriste kan je niet vertegenwoordigen voor de rechtbank);
 • helpen met het opstellen van een huuropzeg, een opzeg arbeidsovereenkomst, een ingebrekestelling of andere brieven;
 • doorverwijzing naar een advocaat of de aanvraag van een kosteloze of gedeeltelijk kosteloze advocaat;
 • doorverwijzing naar een andere bevoegde instantie.

Wat mag je niet verwachten?

 • pleiten voor een rechtbank;
 • onderzoek en behandeling van je dossier;
 • controle van je advocaat;
 • opstellen van akte of verzoekschrift;
 • advies in een ingewikkelde zaak;
 • langdurige gesprekken.

Wie kan op de juridische dienst beroep doen?

Elke inwoner van Dessel. Het juridisch advies is gratis en volledig vertrouwelijk. De juriste is gebonden aan het beroepsgeheim.