Politieverordening betreffende het gebruik van luchtvaartuigen (waaronder drones) tijdens Graspop 2023

In de gemeenteraad van 27 april 2023 werd de gemeentelijke politieverordening betreffende betreffende het gebruik van luchtvaartuigen tijdens Graspop Metal Meeting 2023 goedgekeurd. 

Concreet houdt de politieverordening een verbod in tot opstijgen, overvliegen en landen van luchtvaartuigen boven de festivalweide en de campings (Boneyard, Metaltown en Inferno), alsook op de openbare weg en het openbaar domein ter hoogte van de straten 
Kastelsedijk en Zandbergen. 

Een uitzondering op dit verbod vormt het gebruik door de politiediensten in uitvoering van hun taak tot het bewaren van de openbare rust en veiligheid en de handhaving van de openbare orde en de organisator van het festival, mits deze laatste via de gemeentelijke evenementenkluis de benodigde toestemming bekomt tot het gebruik van drones in toepassing van de geldende regelgeving.