Materiële opvang in het Lokaal Opvanginitiatief (LOI)

Kandidaat-vluchtelingen die na 3 januari 2001 werden toegewezen aan het OCMW van Dessel en waarvan de asielaanvraag nog niet ontvankelijk werd verklaard, worden sedert december 2002 opgevangen in het Lokaal Opvanginitiatief (LOI).

Zij kunnen terecht in het LOI voor:

  • huisvesting en materiële steun;
  • medische zorgen;
  • begeleiding en ondersteuning tijdens de asielprocedure;
  • andere administratieve en psychosociale begeleiding naar gelang de noodzakelijkheid

Voor meer informatie kan u contact opnemen met de sociale dienst.