Inkomensgarantie voor ouderen

Dit is een uitkering die tot doel heeft financiële hulp te bieden aan bejaarde personen die over onvoldoende middelen beschikken.

Als u een aanvraag wenst te doen, dient u uw identiteitskaart mee te brengen.