Rustpensioen

In het Sociaal Huis kan u terecht voor de aanvraag van uw pensioen en voor hulp bij het invullen van de documenten met betrekking tot uw pensioen. Als u een aanvraag wil doen, dient u uw identiteitskaart mee te brengen.

Let op: wij doen geen pensioenramingen of -berekeningen.

Op de volgende website vindt u meer info:

http://www.onprvp.fgov.be/NL/profes/benefits/retirement/who/paginas/default.aspx

 

Handige adressen

* Pensioenlijn, tel. 1765

Voor al uw vragen over het wettelijk pensioen, ongeacht het stelsel. Gratis nummer, elke werkdag bereikbaar van 9u tot 12u en van 13u tot 17u.

* Rijksdienst voor Pensioenen (RVP)

U kan terecht bij de RVP voor uw pensioenaanvraag en alle bijkomende vragen over uw pensioendossier. Elke derde dinsdag van de maand organiseert de RVP een zitdag in Mol bij de dienst Welzijn (Ten Hove, Jakob Smitslaan 28).

Info: RVP, Renier Sniedersstraat 2-7, Turnhout, tel. 1765

* Vragen over uw wettelijke pensioen? Kom naar een pensioenpunt!

U vindt alle informatie (adressen, openingsuren) op www.pensioenpunt.be

* Rijksdienst voor Sociale Verzekeringen voor Zelfstandigen (RSVZ)

U kan als zelfstandige terecht bij de RSVZ voor uw pensioenaanvraag en alle bijkomende vragen over uw pensioendossier. Elke derde woensdag van de maand organiseert de RSVZ een zitdag in Mol bij de dienst Welzijn (Ten Hove, Jakob Smitslaan 28).

Info: RSVZ, Oudaan 8-10, Anwerpen, tel. 03 224 46 11

* Pensioendienst voor de Overheidssector (PDOS)

U kan als vastbenoemd ambtenaar terecht bij de PDOS voor uw pensioenaanvraag en alle bijkomende vragen over uw pensioendossier.

Info: PDOS, Victor Hortaplein 40 bus 30, Brussel, tel. 1765