Overlevingspensioen

Als één van de echtgenoten overlijdt, kan de langstlevende recht hebben op een overlevingspensioen.

Wanneer u reeds pensioengerechtigd bent op het ogenblik van het overlijden van de partner is er geen aanvraag nodig, uw rechten worden dan ambtshalve onderzocht.

Als u een aanvraag wenst te doen, dient u uw identiteitskaart mee te brengen.

Voor meer informatie kan u contact opnemen met Tinneke Boeckx, bediende sociale zaken, 0800 14 201, tinneke.boeckx@dessel.be