Gezinszorg

Ben je langdurig ziek of heb je op je oude dag hulp nodig van anderen dan kan je een beroep doen op de dienst gezinszorg van het OCMW.

De dienst gezinszorg verleent tijdelijk hulp aan alleenstaanden en gezinnen die omwille van lichamelijke, psychische en/of sociale redenen niet meer of onvoldoende zelf kunnen instaan voor huishoudelijke, verzorgende en andere noodzakelijke taken in hun thuismilieu.

Wat mag je verwachten van de verzorgende?

Persoonsverzorging

 • wassen, kleden, dagelijks toilet, haar- en baardverzorging, eten, voet- en handverzorging, intiem toilet, tandverzorging,...
 • het uitvoeren van verplaatsingen (bv. helpen bij het stappen van zetel naar bed);
 • preventieve verzorging (preventie doorligwonden,...), EHBO, hulp bij transfers.

Begeleidende en sociale taken

 • vrijetijdsbesteding (bv. samen winkelen, wandelen,...);
 • administratie;
 • sociale ondersteuning;
 • hulp bij therapie (bv. kiné), samenwerken met andere hulpverleners en doorverwijzing.

Huishoudelijke taken

 • was en strijk, bed opmaken, schoenen poetsen, verstelwerk;
 • boodschappen doen;
 • bereiden en begeleiden van maaltijden;
 • onderhoud van de bewoonde ruimte(n).

Het onderhoud van de woning wordt bij de hulpverlening van de gezinszorg beperkt tot maximum 50 % van de tijd die de verzorgende bij jou besteedt.

Kostprijs?

Je betaalt een bijdrage per uur die wordt vastgesteld, rekening houdend met het inkomen, de gezinssamenstelling en eventuele invaliditeit. De prijs wordt jaarlijks herbekeken.

Welke documenten breng je mee indien je een aanvraag wil doen?

 • klevertje van het ziekenfonds;
 • laatste aanslagbiljet van de belastingen;
 • de afschriften van het inkomen van de laatste 3 maanden;
 • attest van je invaliditeitspercentage, indien je hierover beschikt;
 • bewijzen van overige inkomsten zoals tegemoetkoming hulp aan bejaarden, hulp voor derden, integratietegemoetkoming,...

Vooraleer de hulp wordt opgestart, komt de verantwoordelijke van de dienst op huisbezoek.