Verdwenen kapel van Brasel

Aan het begin van de Avoortstraat stond vroeger de kapel van Brasel. Over deze kapel is heel weinig geweten, we kennen er nauwelijks documenten over. We citeren daarom wat Jef Goots, die de kapel nog bezocht heeft, erover schreef: "De ankers in de voorgevel duidden het jaar 1697 aan. De houten communiebank was weliswaar ouder, maar kwam waarschijnlijk van een andere bidplaats. Aan de versieringen te zien was ze een deel van een bank, die aanvankelijk groter was. Ze droeg als inscriptie: "1628 anno".

Jef Goots was onderwijzer in de gemeentelijke jongensschool. In september 1942 liet hij zijn leerlingen een opstel maken over de kapelletjes in hun buurt. Voor hun informatie moesten ze oude mensen uit de omgeving ondervragen. Deze opstellen worden nu nog in het gemeentearchief bewaard. Victor Broeckx en Lodewijk Daemen schreven het volgende over de kapel van Brasel:

"Het Kapelleken van Brasel is gebouwd van bleek roode steen. Het ziet er al oud uit en begint stillaan te vervallen. Vanvoor naast de deur is een zinken plaat aangebracht, die zwart gelakt is en waar met witte letters opgeschreven staat "Hier offert men voor onze lievevrouw van bijstand". Achter het kapelleken staat een oude Lindenboom. De boom is vanbinnen helemaal hol, en men kan er vanonder inkruipen en van boven uitkomen dwars door den boom. Het kapelleken is toegewijd aan onze lievevrouw van altijddurenden bijstand. Waarom en wie het gebouwd heeft, weet zelfs de oudste mensch hier in Brasel niet meer.... Er staan verschillende beelden in de kapel. Al die beelden zijn geschonken om onze Lieve vrouw te bedanken voor de eene of andere gunst.

Er hangen ook krukken en blikken armen in, geschonken door menschen die door de hulp van onze Lievevrouw genezen zijn. Het kapelleken heeft altijd op dezelfde plaats gestaan. … Men bad er vroeger alle zondagen het rozenhoedje ter eere van onze Lievevrouwe. Nu enkel nog in de maand Mei. Ook als er iemand in Brasel berecht is, wordt er een rozenkrans gebeden. Men bidt ook voor de weldoeners van de kapel, voor de vruchten der aarde en voor de zielen des vagevuur. Tegen de maand Mei wordt het alle jaren versierd door de jonge meisjes uit de geburen. De kosten worden betaald uit den offerblok. Van den overschot van het geld worden H. Missen gedaan. Mis heeft men in het kapelleken nooit gedaan. Het kapelleken is heel mooi versierd. Het wordt goed onderhouden. Want het wordt alle jaren gewit door August Ooms. En ook geschuurd door de meisjes uit de geburen."

De ka­pel werd net zo­als die van het Zandvliet het slacht­of­fer van de be­ton­woe­de van de ja­ren zes­tig en werd in sep­tem­ber 1969 af­ge­bro­ken voor de ver­bre­ding van de weg.