Rondrijdende ambulante handel

Als u in Dessel ambulante handel of leurhandel wil drijven, moet u hiervoor een toelating hebben.

Wat is ambulante handel of leurhandel?

Ambulante handel of leurhandel is de verkoop van producten of diensten aan een consument, die gebeurt buiten de eigen winkel of vestiging.

Mobiele ambulante handel

Wilt u al rondrijdend in de gemeente producten verkopen? Bijvoorbeeld een ijskar,... dan hebt u een vergunning ambulante handel nodig en is een voorafgaande toelating van de gemeente vereist.

De verkoop op rondtrekkende wijze kenmerkt zich doordat de verkoper geen vaste standplaats inneemt. Een rondtrekkende handelaar is voortdurend in beweging en mag enkel stoppen voor de tijd die strikt nodig is voor de verkoop. 

Voor wie?

Voor alle zelfstandige handelaars of ondernemers die in het bezit zijn van een machtiging (leurkaart).

Hoe aanvragen?

Hoe aan te vragen?

De aanvraag moet worden ingediend bij de afdeling grondgebiedzaken - dienst lokale economie minstens 1 maand voor de gevraagde startdatum en bevat volgende documenten:

  • het volledig en correct ingevuld aanvraagformulier
  • Kopie identiteitskaart voor en achterkant
  • Kopie van uw hoofdleurkaart/machtiging als werkgever voor het uitoefenen van ambulante activiteiten
  • Inplantingsplan
  • Indien gebruik marktwagen: Een foto van het voertuig(en) en keuring en verzekering per voertuig
  • Keuringsattesten van de elektrische- en/of gasinstallatie.
  • Kopie van uw attest FAVV.

Kostprijs

De toelating voor rondrijdende ambulante handel is gratis.