Aanvullend reglement op het wegverkeer - aanpassing zone 30 naar aanleiding van de herinrichting van de Lorzestraat