Mindermobielencentrale

Het doel van de Minder Mobielen Centrale is mensen met een beperkt inkomen die problemen ondervinden om zich te verplaatsen, vervoeren.

De Minder Mobielen Centrale werkt hiervoor samen met vrijwillige chauffeurs.

Wie kan er gebruik van maken?

Mensen die vanwege hun ouderdom of ziekte geen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer.

Bestemmingen

Het vervoer gebeurt meestal om sociale redenen: familiebezoek, kaartclub, kapper, boodschappen doen, bezoek ziekenhuis,...

Vervoer omwille van medische redenen moeten wij beperken.

Onze chauffeurs zijn hier niet voor opgeleid. Na vervoer voor nierdialyse of chemo bestaat de kans dat de passagier ziek wordt in de wagen. Bovendien mag dit medisch vervoer, dat vaak meerdere ritten omhelst, het sociaal vervoer niet in het gedrang brengen. Iemand naar de dokter brengen, wordt niet als medisch vervoer beschouwd.

Werking

Mensen met een beperkt inkomen en vervoersproblemen kunnen zich inschrijven bij de Minder Mobielen Centrale.

Alleenstaanden betalen voor een jaar € 12 lidgeld, na 30/06 betaalt men nog € 6.

Koppels of samenwonenden betalen voor een gans jaar € 18 lidgeld en na 30/06 nog € 9 per koppel.

De gebruiker dient minstens 2 werkdagen op voorhand een rit aan te vragen bij de contactpersoon van de Minder Mobielen Centrale. Deze contactpersoon zoekt dan de meest geschikte chauffeur.

Op de dag en het uur van de afspraak gaat de chauffeur de gebruiker ophalen en verzorgt het aangevraagde vervoer.

Na afloop van de rit betaalt de gebruiker de nodige kilometervergoeding aan de chauffeur. Deze kilometervergoeding bedraagt € 0,35/km.

Er moet betaald worden voor de kilometers die de chauffeur rijdt vanaf zijn vertrek thuis tot hij terug thuis is.

Op de volgende website www.meermobiel.be vindt u een overzicht van het aanbod in het kader van aangepast vervoer in onze regio.