Oriëntatieparcours

BijĀ Sportpark Brasel vindt u een oriëntatieparcours. Bij een oriëntatieparcours is het de bedoeling om aan de hand van een kaart van de omgeving zo snel mogelijk de bakens of controlepunten af te pinnen. Lopen of wandelen wordt immers ook boeiend wanneer u een omloop aflegt tussen controlepunten die op de kaart zijn aangeduid. In de bossen van het Sportpark Brasel hebben we 15 bakens of controlepunten uitgezet. Het is aan u om ze allemaal zo snel mogelijk te vinden.

Adres:
Sportpark 2, Dessel

De brochure is gratis verkrijgbaar in SporthalĀ Brasel en Administratief Centrum “De Plaetse”.