Aanvullend reglement op het wegverkeer - aansluiting Pastorijstraat-Hoeksken