Stage bij het gemeentebestuur

Het gemeentebestuur ontvangt regelmatig aanvragen voor mogelijke stageplaatsen in één van de gemeentelijke diensten (administratie, bibliotheek, sportdienst, groendienst, enz.)

Voor wie?

Een stage kan kaderen in:

  • een opleiding in het regulier onderwijs of van de VDAB, volwassenenonderwijs, ..
  • een traject van werkervaringsbedrijf, instapstage VDAB, leerovereenkomst,..
  • een project,..
  • ..enz.

Hoe aanvragen?

U kan een stageaanvraag indienen per mail of per brief, best geruime tijd op voorhand. De stageaanvraag moet volgende gegevens bevatten:

  • de gegevens van uw onderwijsinstelling, studierichting en –jaar;
  • uw persoonlijke gegevens (naam, geboortedatum, woonplaats, telefoonnummer);
  • inhoud en doelstelling van de stage;
  • de dienst of plaats waar u stage wilt doen (administratie);
  • de gewenste periode van de stage (aanvang – en einddatum) en op welke dagen en/of welke uren deze stage kan plaatsvinden;
  • welke begeleiding er verwacht wordt vanuit de diensten, hoe, wanneer en door wie er geëvalueerd wordt.

Afhandeling

Elke aanvraag wordt op de (wekelijkse) vergadering van het college van burgemeester en schepenen besproken. Op basis van de beschikbare informatie bij de aanvraag wordt nagegaan of de stagetaken passen en zinvol ingevuld kunnen worden in een gemeentelijke dienst. Aan de diensten die het meest geschikt lijken voor deze stage wordt dan gevraagd of de stageperiode kan ingepast worden in de werkregeling, en of er de nodige interne begeleiding kan voorzien worden. Enkel als er een geschikte zinvolle invulling kan gegeven worden die praktisch haalbaar is, wordt de aanvraag goedgekeurd. De aanvrager wordt dan op de hoogte gebracht van de beslissing, en kunnen er eventueel de nodige afspraken gemaakt worden over de stage, verplichte stagedocumenten, enz.