Gemeentegids

Om de twee jaar geeft het gemeentebestuur een nieuwe gemeentegids uit, die iedere Desselaar in zijn brievenbus krijgt. Hierin kan de burger nuttige informatie over het bestuur en de diensten terug vinden.

Ook de Desselse verenigingen en vrije beroepen worden hierin opgenomen.

Bent u de vorige keer niet opgenomen in onze gids, of kloppen uw contactgegevens niet meer. Gelieve dan contact op te nemen met de communicatiedienst.

De laatste versie van de gemeentegids kan hier geraadpleegd worden.