Investeringssubsidie privé-verkavelaars

Private verkavelaars, die een volledig nieuw wegtracé moeten realiseren en daarenboven die verkaveling volledig dienen uit te rusten met nieuwe nutsvoorzieningen, kunnen een gemeentelijke investeringssubsidie bekomen.


Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor deze subsidie, moet de verkavelaar bereid zijn om in samenspraak met het College van Burgemeester en Schepenen de verkoopprijs en de verkoopmodaliteiten vast te leggen.