Aanvullende belasting op de motorrijtuigen

De federale overheid heft een verkeersbelasting. Bovenop deze verkeersbelasting wordt er door de federale overheid een aanvullende belasting geheven op de motorrijtuigen. Deze aanvullende belasting wordt door de federale overheid overgemaakt aan de gemeenten.

Voor wie?

Elke eigenaar van een voertuig betaalt verkeersbelasting, en dus ook de aanvullende belasting op de motorrijtuigen.

Kostprijs

De federale overheid verhoogt de verkeersbelasting met 10%. Dit aandeel wordt rechtstreeks overgemaakt aan de gemeente.