Ontwikkelingssamenwerking

De gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking heeft als doel het bevorderen van een beleid op het vlak van ontwikkelingssamenwerking. 

Om deze doelstelling te verwezenlijken zal de adviesraad:

Adviezen formuleren op eigen initiatief of op aanvraag vanwege het gemeentebestuur, in het bijzonder vanwege het College van burgemeester en schepenen betreffende:

  • De besteding van de uitgaven voor ontwikkelingssamenwerking, voorzien in de begroting.
  • Initiatieven voor meer mondiale vorming, genomen door het gemeentebestuur.
  • Ondersteuning van acties in de gemeente.
  • Het gemeentelijk beleid inzake het onthaal van personen en organisaties afkomstig uit ontwikkelingslanden.


Het beleid van het gemeentebestuur rond ontwikkelingssamenwerking ondersteunen door:

  • Het voeren van een permanent bewustmakingsbeleid naar de overheid, de bevolking, scholen en verenigingen.
  • De permanente vorming van de leden.
  • Het steunen van personen en organisaties, actief in ontwikkelingslanden, en van projecten opgezet door mensen en organisaties in ontwikkelingslanden.
  • Het steunen van en het deelnemen aan activiteiten rond ontwikkelingssamenwerking, opgezet door andere groepen of verenigingen.
  • Voldoende informatiedoorstroming organiseren inzake zijn adviezen en zijn activiteiten, zowel ten opzichte van de gemeente als van de aangesloten verenigingen.