Lokaal cultuurbeleid, subsidies

Het gemeentebestuur verleent jaarlijks subsidies aan verenigingen of individuen die bijdragen tot de ontwikkeling van een integraal en duurzaam cultuurbeleid.

Voor wie?

Verenigingen of individuen die bijdragen tot de ontwikkeling van een integraal en duurzaam cultuurbeleid met bijzondere aandacht voor gemeenschapsvorming, cultuureducatie en het bereiken van kansengroepen.

Activiteiten met een commercieel karakter komen niet in aanmerking.

Voorwaarden

De activiteiten moeten plaatsvinden tussen 1 september en 31 augustus.

Hoe aanvragen?

Wie meent in aanmerking te komen voor subsidies voor lokaal cultuurbeleid kan het aanvraagformulier per activiteit volledig en correct ingevuld voor 1 oktober bezorgen aan de cultuurdienst.