Feest van de Vlaamse gemeenschap

11 juli is de feestdag van de Vlaamse Gemeenschap.

Vlaanderen Feest! is de 11-daagse activiteitencampagne ter gelegenheid van die Vlaamse feestdag. De campagne start op 1 juli, als aanloop naar de Vlaamse feestdag, en heeft 11 juli als orgelpunt. Deze 11-daagse Vlaanderen Feest! is een initiatief van de vzw Vlaanderen-Europa met ondersteuning van de Vlaamse overheid.

Ter gelegenheid van deze feestdag organiseert de cultuurraad in samenwerking met het gemeentebestuur een volksfeest of een academische zitting met overwegend Vlaamse inbreng.

De gemeente stimuleert en ondersteunt ook de wijk- en straatfeesten tijdens de Vlaams-Europese elfdaagse van 1 tot en met 11 juli. Bovendien kunnen lokale buurtfeesten genieten van een aantrekkelijke financiële tussenkomst in een aantal realisatiekosten.

Informatie over de deelnemingsmodaliteiten en de te vervullen voorwaarden kan u verkrijgen bij de gemeentelijke vrijetijdsdienst.

Ook op de webstek van Vlaanderen Feest kunnen lokale gangmakers te gepasten tijde terecht voor alle info.