Reserveren van materialen

De gemeente stelt diensten en bepaalde materialen, zoals nadars, vlaggen, podiumbakken, ... ter beschikking.

Deze materialen en diensten worden ter beschikking gesteld tegen betaling van een retributie. Deze retributie wordt geheven om misbruik en overconsumptie te voorkomen.

Voor wie?

Voor Desselse inwoners, Desselse organisaties en verenigingen

Voorwaarden

Uw aanvraag moet ten laatste acht weken (maximum 26 weken) voor de gewenste leveringsdatum worden ingediend. Als de activiteit plaats vindt in het weekend, worden de materialen ten laatste vrijdag geleverd.

Hoe aanvragen?

1. U vult het e-formulier volledig in.
2. U stuurt het e-formulier door.
3. U ontvangt een mail waarin uw aanvraag wordt bevestigd.
4. De financiële dienst onderzoekt uw aanvraag.
5. De financiële dienst deelt u per mail mee of de gevraagde materialen nog voorradig zijn of niet.
6. Indien de gevraagde materialen voorradig zijn, ontvangt u een factuur.
7. De reservatie van de materialen is definitief na betaling van de factuur, deze betaling moet gebeuren vóór de vooropgestelde vervaldatum (zie factuur).

Kostprijs

Wat is er te huur? Bedrag Waarborg
Nadarhek (max. 275st) 0,25 €  
Voortoog (max. 35st) 0,75 €  
Podiumbakken (max. 6st) --> tot 15/4 slechts 2 podiumbakken beschikbaar / van 15/4 tot 30/5 slechts 1 podiumbak beschikbaar 12,50 €  
Kiosk (incl. opstelling) 250 €  
Geluidsinstallatie (afgehaald) 50 €/dag 50 €
Muziekinstallatie (incl. opstelling) 150 €/dag 200 €
Beamer (afgehaald) 50 €/dag 150 €
Vlaggenmast (zonder plaatsing) 2,50 €  
Vlaggenmast (met plaatsing) 37,50 €  
Vlag gemeente Dessel 2,5 € 12,50 €
Vlag provincie Antwerpen 2,5 € 12,50 €
Vlag Vlaamse gemeenschap 2,5 € 12,50 €
Vlag België 2,5 € 12,50 €
Vlag Europa 2,5 € 12,50 €
Vrachtwagen (altijd met chauffeur) 35 €/u + 1,5 €/km  
Bestelwagen (altijd met chauffeur) 35 €/u + 1 €/km  

Uitzonderingen

De retributie is niet verschuldigd voor:

- Materiële hulp bij activiteiten die door de gemeente Dessel zelf worden georganiseerd of mede georganiseerd.
- Materiële hulp bij activiteiten die door de Desselse scholen worden georganiseerd.
- Materiële hulp bij activiteiten die door de Desselse adviesorganen worden georganiseerd.

Het formulier voor de aanvraag tot vrijstelling vindt u hier terug.