Materiele ondersteuning verenigingen

Desselse verenigingen kunnen met elke vraag, elk probleem of elk voorstel tot samenwerking terecht bij de afdeling Vrije tijd.

Elke vereniging uit onze gemeente kan bovendien rekenen op logistieke ondersteuning. Verschillende materialen (o.a. nadar, podia) worden door de gemeentediensten ter plaatse geleverd. Klik hier voor het volledige overzicht en reglement.

Desselse verenigingen kunnen tegen betaling hun drukwerk, tijdig, binnenbrengen op de afdeling Vrije tijd van de gemeente. Het drukwerk behelst enkel het kopiëren van de binnengebrachte documenten (niet het inbinden of sorteren en dergelijke). Klik hier voor meer informatie.

Ook helpt het gemeentebestuur de verenigingen bij het voeren van reclame voor hun activiteiten. Hiervoor dienen de verenigingen zelf hun activiteiten in te voeren via www.uitdatabank.be of de evenementenkluis. Voor publicatie in het gemeentelijk informatieblad, dient men rekening te houden met de deadlines. Klik hier voor meer informatie.


Materiaal ter beschikking voor verenigingen via Cultuurraad
Het Dagelijks Bestuur van de Cultuurraad stelt eveneens materiaal ter beschikking van verenigingen (cultuur, jeugd, sport). Het gaat om 8 tentjes (3x3m), 8 tafels, 2 beach vlaggen, 2 vlaggen en 4 spandoeken. Dit is promo materiaal voor de Cultuurraad. 

Heeft u interesse hierin, klik dan hier voor meer informatie.