Jeugdverenigingen, subsidies

Bij de jeugddienst kunnen erkende jeugdbewegingen en jeugdhuizen subsidies aanvragen voor hun werking, o.a. basissubsidies, infrastructuursubsidies, kampsubsidies en vormingssubsidies.

Voor wie?

Erkende Desselse jeugdbewegingen en jeugdhuizen.

Voorwaarden

Aan elke subsidie zijn een aantal specifieke voorwaarden verbonden die u kan terugvinden in het subsidiereglement.

Hoe aanvragen?

Wie meent in aanmerking te komen voor subsidies, moet hiervoor een aanvraagformulier invullen en aan de jeugddienst bezorgen.