Premie DIFTAR

Er worden volgende toelagen voorzien:

  • Kinderen jonger dan 3 jaar

Ieder gezin ingeschreven in de gemeente ontvangt voor elk kind jonger dan 3 jaar een premie van 30 euro per jaar in het jaar waarin de toelage wordt toegekend. Deze toelage zal automatisch worden toegekend als uit de bevolkingsgegevens blijkt dat het gezin in het subsidiejaar in de gemeente woont en aan de gestelde voorwaarden voldoet. U hoeft hier zelf geen stappen voor te ondernemen.

  • Medische redenen

Personen die omwille van medische redenen (zoals incontinentie, nierdialyse, …) ongewild een grotere afvalproductie hebben, ontvangen een toelage van 30 euro. Voor het bekomen van deze toelage, vult u onderstaande aanvraag in en bezorgt u de aanvraag samen met het medisch attest aan de gemeente Dessel, financiële dienst, Hannekestraat 1 te 2480 Dessel vóór 31 december. 

  • Onthaalouders

Onthaalouders die erkend zijn door Kind en Gezin kunnen na het voorleggen van het attest van erkenning van Kind en Gezin genieten van een toelage van 30 euro. Voor het bekomen van deze toelage, vult u onderstaande aanvraag in en bezorgt u de aanvraag samen met het attest van erkenning van Kind en Gezin aan de gemeente Dessel, financiële dienst, Hannekestraat 1 te 2480 Dessel vóór 31 december.

  • Verenigingen met een eigen lokaal

Alle verenigingen met een eigen lokaal in de gemeente kunnen een toelage genieten van 30 euro. Voor het bekomen van deze toelage, vult u onderstaande aanvraag in en bezorgt u de aanvraag aan de gemeente Dessel, financiële dienst, Hannekestraat 1 te 2480 Dessel vóór 31 december.

Voor meer informatie kan u terecht op de gratis Diftar-informatielijn 0800-97 687.