Premie voor de aanleg van regenwaterputten, infiltratievoorzieningen en de afkoppeling van de regenwaterafvoer van de openbare rioleringen

Het gemeentebestuur verleent een premie voor de aanleg van regenwaterputten, infiltratievoorzieningen en de afkoppeling van de regenwaterafvoer van de openbare rioleringen

Het volledige reglement en het aanvraagformulier kan u onderaan downloaden.

Hoe aanvragen?

Vul het bijgevoegde formulier in en bezorg dit aan de milieudienst.

Reglement

De premie is éénmalig per locatie en bedraagt voor :

  1. a) Een hemelwaterput bij een bestaande woning of vernieuwbouw : € 250
  2. b) Een hemelwaterput bij een nieuwe woning : € 125
  3. c) Een infiltratievoorziening bij een bestaande woning of vernieuwbouw : € 250
  4. d) Een infiltratievoorziening bij een nieuwe woning : € 125
  5. e) Een afkopppeling van de regenwaterafvoer van de openbare riolering bij een bestaande woning. De premie omvat een terugbetaling van alle kosten met een maximum van € 500 mits voorlegging van relevante facturen.