Premie hemelwaterinstallatie en infiltratievoorzieningen

Het gemeentebestuur verleent een premie voor het installeren van een hemelwaterinstallatie en/of een infiltratievoorziening bij bestaande woningen. 

Het volledige reglement en het aanvraagformulier kan u onderaan downloaden.

Hoe aanvragen?

Vul het bijgevoegde formulier in en bezorg dit aan de milieudienst.