Politiereglement toegankelijke gebouwen en terreinen

Onze gemeente zet volop in op veiligheid. In dit kader is er samen met Brandweer zone Kempen en de overige 14 gemeenten van de brandweerzone een politiereglement ‘Publiek toegankelijke gebouwen en evenementen’ uitgewerkt. Dit reglement werd in onze gemeenteraad goedgekeurd op 15 februari 2018 en is in voege gegaan op 1 maart 2018.

Wat zijn ‘inrichtingen toegankelijk voor het publiek’?
Dit zijn gebouwen, lokalen of plaatsen die gewoonlijk voor het publiek toegankelijk zijn, ook al wordt het publiek er slechts onder bepaalde voorwaarden toegelaten (bv. tegen betaling of op vertoon van een lidkaart).

Voor wie geldt dit reglement?
Het reglement is van toepassing op alle lokalen die publiek toegankelijk zijn met een veiligheidscapaciteit vanaf 10 personen en op evenementen met een veiligheidscapaciteit vanaf 100 personen. We denken hierbij aan cafés en restaurants, winkels, feestzalen, tenten voor fuiven …

Voor wie geldt dit reglement niet?

  • Publiek toegankelijke lokalen waarop een specifieke reglementering van een hogere overheid van toepassing is. (bv. ziekenhuizen, bejaardenvoorzieningen, toeristische exploitaties, toerisme voor allen, kinderopvangdiensten, voetbalstadions …)
  • Scholen (*M.u.v. gedeelten die zelfs tijdelijk voor andere doeleinden worden gebruikt.)(Bv. turnzaal wordt verhuurd aan derden, elke donderdagavond dansles …).
  • Evenementen die occasioneel doorgaan in lokalen of gebouwen die niet voor dergelijke activiteiten werden ontworpen. (zgn. oneigenlijk gebruik); (Bv. Opendeurdag met optreden in fabriekshal, fuif in leegstaande industriehal …)
  • Vrije beroepen: indien de oppervlakte van het woongedeelte groter is dan het publiek toegankelijk gedeelte van de woning bestemd voor het vrije beroep. (Bv. accountants, advocaten, architecten, artsen, bedrijfsrevisoren, belastingadviseurs, dierenartsen, gerechtsdeurwaarders, grafische vormgevers, landmeter-experts, loodsen, notarissen, medici, tandartsen, tekstschrijvers, verpleegkundigen …) 

Waarom werd dit reglement opgesteld?
Het doel is de (brand)veiligheid voor publiek toegankelijke gebouwen te verhogen en eigenaars en organisatoren bewust te maken van de risico’s. Daarom werden in het reglement voorwaarden opgenomen omtrent het aantal en de breedte van (nood)uitgangen, blusmiddelen, verwarming en brandstof, onderhoud van de technische installaties …

Hoe gaat het nu verder?
Elke exploitant van een publiek toegankelijke inrichting die onder het toepassingsgebied van dit reglement valt, dient zijn/haar inrichting aan te melden via het webportaal op de website van Brandweer zone Kempen (https://kempen.hulpverleningszone.be/contacteer-ons/e-loket-629/webportaal-preventie-2953) en dit binnen de zes maanden na goedkeuring van het reglement. De exploitant moet via het webportaal ook een risicoanalyse invullen. Afhankelijk hiervan kan er een controlebezoek met rapportering volgen. Meer uitleg hieromtrent kan je vinden in het reglement.

Meer info
https://kempen.hulpverleningszone.be
Tel. 014 28 78 00