Overlegcomité 14 april: “Inzetten op vertrouwen en vaccineren”

Gepubliceerd op woensdag 14 april 2021 19.21 u.
Het Overlegcomité besliste op woensdag 14 april over de coronarichtlijnen na afloop van de zogeheten paaspauze op 25 april. Deze versoepelingen verlopen in drie stappen met 19 april, 26 april en 8 mei als eerste mijlpalen.

Elke datum geldt onder voorbehoud van de situatie op de afdelingen intensieve zorgen in de ziekenhuizen en het verloop van de vaccinaties. Het Overlegcomité benadrukt dat vertrouwen in de burger centraal staat bij deze voorzichtige aanpak. In plaats van te verbieden, kijkt het Overlegcomité de komende weken naar wat wél mogelijk is, evenwel met specifieke voorwaarden voor maximale risicobeheersing. Massaal vaccineren is en blijft de enige echte uitweg uit deze crisis, zo concludeert het Overlegcomité.

De druk op de afdelingen intensieve zorgen van de ziekenhuizen blijft ook na drie weken paaspauze torenhoog. Maar liefst één derde van de coronapatiënten die nu in het ziekenhuis wordt opgenomen, belandt uiteindelijk op intensieve zorgen. De gemiddelde leeftijd van de opgenomen coronapatiënten daalt. Daardoor worden andere planbare niet-coronazorgen noodgedwongen uitgesteld, wat in heel het land leidt tot schrijnende verhalen. We strijden bovendien niet meer tegen hetzelfde virus. De virusvarianten die momenteel in ons land overheersen, zijn agressiever en hebben een hogere besmettingsgraad.

Gelukkig zijn er ook positieve signalen. De maatregelen van de paaspauze hebben, zo meldt het Overlegcomité, de dagelijkse besmettingscijfers doen dalen. Het actuele reproductiecijfer ligt lager dan 1, wat betekent dat de epidemie aan kracht verliest. De ziekenhuisopnames stabiliseren en vertonen een schuchtere eerste daling. Het Overlegcomité vermoedt dat de piek van de derde golf achter ons ligt. In elk geval bevinden we ons niet in een escalerende situatie van exponentieel stijgende cijfers, zoals we die in het verleden meermaals gekend hebben.

Vanuit bovenstaande analyse kiest het Overlegcomité volgens een eigen inschatting voor een realistische maar voorzichtige aanpak. De algemene maatregelen van de paaspauze blijven – zoals voorzien – gelden tot en met 25 april. We zetten de belangrijkste mijlpalen met de bijhorende aankondigingen voor de komende weken op een rij:

Maandag 19 april: scholen heropenen én einde reisverbod

 • De scholen heropenen. Voor het kleuter- en lager onderwijs geldt voltijds contactonderwijs. Ook de leerlingen van het 1ste en 2de middelbaar en het buitengewoon secundair onderwijs starten opnieuw met voltijds contactonderwijs. De tweede en derde graad combineren contactonderwijs met lessen op afstand.
 • Het verbod op niet-essentiële reizen vervalt. Wél blijft reizen in de huidige situatie ten stelligste afgeraden. Het systeem met het verplichte Passenger Location Form geldt daarbij. Wie naar rode zones reist, laat verplicht twee coronatesten afnemen. Op dit moment zijn vrijwel alle Europese landen rode zone. De quarantaineperiode eindigt pas nadat de 2de test op de 7de dag een negatief resultaat opleverde. Wie zich niet houdt aan de testregels, riskeert een boete van 250 euro.

Maandag 26 april: verschillende versoepelingen

Onderstaande versoepelingen zijn mogelijk onder strikte regels.

 • De niet-essentiële winkels mogen opnieuw werken zonder afspraak. Gemeentebesturen zijn verantwoordelijkheid om overmatige drukte in winkelstraten te vermijden.
 • Niet-medische contactberoepen (kappers, pedicure, tatoeëerders, manicure, schoonheidsspecialisten,…) mogen herstarten.
 • Buiten afspreken wordt opnieuw mogelijk met 10 in plaats van 4 personen. De afstandsregels moeten daarbij gerespecteerd worden. Als dit niet kan, draag je een mondmasker. Een tuinfeest of barbecue is dus niet zomaar toegelaten. Deze toelating geldt zowel voor publiek domein als in je privétuin.
 • Onder strikte voorwaarden mogen een dertigtal testevenementen als pilootproject worden georganiseerd onder wetenschappelijke begeleiding. De resultaten hiervan worden gebruikt om de stapsgewijze herstart van de evenementensector uit te stippelen.

Zaterdag 8 mei: opstart van het ‘buitenplan’

Als de situatie op de afdelingen intensieve zorgen het toelaten én we bereiken tijdig een vaccinatiegraad van 70% bij de 65-plussers, geldt vanaf zaterdag 8 mei het zogeheten buitenplan. Dit omvat onder andere volgende onderdelen, waarvoor nog specifieke richtlijnen en protocollen worden uitgewerkt:

 • Kleinschalige cultuurevenementen buiten (inclusief recepties en banketten) en erediensten mogen plaatsvinden met maximum 50 personen
 • Openen van horecaterrassen
 • Buiten sporten in groep met maximum 10 personen
 • Openen van pretparken en professionele rommel- en brocantemarkten
 • De toelating voor 2 vaste nauwe contacten binnen, waarbij deze knuffelcontacten uit hetzelfde gezin komen. Kinderen tot en met 12 jaar tellen niet mee bij de 2 personen.
 • De avondklok verdwijnt en wordt vervangen door een samenscholingsverbod tot maximum 3 personen (of met leden van het eigen gezin). Dit samenscholingsverbod geldt dan tussen middernacht en 5 uur ‘s ochtends.
 • Activiteiten in georganiseerd verband (bijvoorbeeld van een sportclub of vereniging) mogen met maximaal 25 personen buiten plaatsvinden, en dit voor alle leeftijden. Publiek is niet toegelaten, ook overnachtingen blijven verboden. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen ook met maximaal 10 binnen.
Wat na 8 mei?

Voor de volgende stappen na 8 mei – bijvoorbeeld de volledige heropening van de horeca en/of de stapsgewijze herstart van de evenementensector – gaf het Overlegcomité nog geen verder perspectief. De situatie op de afdelingen intensieve zorgen én het verloop van het vaccineren worden daarbij richtinggevend. Hopelijk ontstaat er begin juni nieuwe ruimte voor versoepelingen, afhankelijk van de tweede vaccinatie van de 65-plussers en de kwetsbare doelgroepen.

Het belang van vaccinatie

Het Overlegcomité benadrukte het belang van vaccineren. Zij zijn de enige structurele oplossing voor deze epidemie. De vaccins zijn werkzaam en veilig. Mogelijk bijwerkingen zijn zeer zeldzaam en mild, zeker wanneer deze vergeleken worden met de hoge kansen op zware ziektesymptomen of zelfs overlijden door een coronabesmetting. Bescherm het leven van jezelf en je naasten door te kiezen voor vaccinatie.