Overeenkomst voor de realisatie van toekomstig publiek toegankelijk domein in de verkaveling

Bij een verkavelingsproject kan het zijn dat de verkavelaar nieuwe wegen aanlegt voor de realisatie van zijn project. Deze nieuwe wegenis wordt door de verkavelaar aangelegd en na realisatie moet dit kosteloos worden overgedragen aan de gemeente om te worden ingelijfd bij het openbaar domein van de gemeente.

Aangezien het hier gaat om de realisatie van toekomstig openbaar domein beschouwt de gemeente dit als een occasionele gezamenlijke opdracht en is de overheidsopdrachtenreglementering hierop van toepassing. Om dit goed te laten verlopen heeft de gemeenteraad op 17 januari 2019 een standaard samenwerkingsovereenkomst goedgekeurd die zal gebruikt moeten worden bij verkavelingen waarbij nieuwe wegenis moet worden aangelegd.

Deze samenwerkingsovereenkomst is van toepassing voor alle nieuwe verkavelingsaanvragen die worden ingediend vanaf de datum van goedkeuring door de gemeenteraad.