Opcentiemen op de onroerende voorheffing

Deze belasting wordt geheven door het Vlaamse Gewest. Het tarief wordt vastgesteld door de gemeente.

Voor wie?

Belasting wordt betaald door iedereen die eigenaar is van een onroerend goed, zoals een huis, een grond, ...

Kostprijs

De gemeentelijke opcentiemen voor de gemeente zijn vastgesteld op 850.