Op kamp in Wolvengebied

Dessel bevindt zich in de zone waarbinnen of waarrond wolven gezien zijn in de afgelopen maanden en jaren.

Bijgevoegd vind je een informatiefolder voor organisaties en verenigingen die kampen organiseren binnen uw gemeente.