Ontwikkelingshulp, subsidies

Lokaal bestuur Dessel verleent jaarlijks subsidies voor noodhulp, individuele inleefreizen en aan verenigingen of individuen die projecten steunen rond rehabilitatie, ontwikkelingswerk en conflictpreventie.

Meer concrete info is te vinden in het reglement dat onderaan deze pagina te downloaden is.

Hoe aanvragen?

Wie subsidies rond ontwikkelingshulp wil aanvragen kan een dossier indienen voor 1 oktober bij de dienst vrije tijd via mail op cultuur@dessel.be of in de brievenbus van AC De Plaetse, Hannekestraat 1.

Aanvragers worden in het najaar op de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS) uitgenodigd om hun dossier te komen toelichten.

Meer info

Afdeling Vrije tijd
E-mail: cultuur@dessel.be
Tel. 014 38 99 32