Omslagbelasting op zandgroeven

De gemeente heft een belasting voor het winnen van zand in open zandgroeven omwille van volgende redenen:
- De ondergrond van de gemeente Dessel bestaat uit een uitzonderlijke kwaliteit zand.
- Dit zand heeft een economische waarde: het wordt niet alleen gebruikt voor de bouwnijverheid, maar is vooral geschikt voor de glas- en chemische nijverheid.
- Deze grondstof is schaars en de gemeente is daardoor verplicht t.o.v. de volgende generaties de schaarste van deze grondstof te vrijwaren.

Voor wie?

De belasting is verschuldigd door de exploiterende nijveraars, welke op het gemeentelijk grondgebied aan delving van zand doen, ongeacht of de onderneming haar zetel in deze of een andere gemeente heeft.

Kostprijs

Er wordt een omslagbelasting geheven van 850.000,00 euro per jaar.
De belasting zal maximum niet meer bedragen dan 0,87 euro per ton opgehaald zand.