Omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning is nu echt een feit.

Indien u een vroegere stedenbouwkundige vergunning, verkavelingsvergunning of milieuvergunning moest aanvragen, zal dit nu in alle gevallen een omgevingsvergunning zijn. (https://www.omgevingsloket.be/omgevingsvergunning/home)

Vooraleer u een aanvraag indient, kunt u best eerst nagaan of u een vergunning nodig hebt. Voor sommige werken volstaat een melding of geldt een vrijstelling. (https://www.ruimtevlaanderen.be/Werken-aan-en-rond-de-woning)

Als voor uw dossier de medewerking van een architect vereist is, dan zal hij dit dossier digitaal ingeven op het omgevingsloket.

Hebt u geen architect nodig voor uw dossier dan moet u zelf het dossier ingeven op het digitale omgevingsloket dat u kan vinden op http://www.milieuinfo.be/web/omgevingsloket/digitaal-loket-omv. Hiervoor hebt u uw elektronische identiteitskaart en pincode nodig.

Indien u toch op problemen zou stuiten bij het indienen van uw aanvraag, kan u een afspraak maken met de afdeling grondgebiedzaken. Zij zullen samen met u het dossier indienen. Breng hiervoor uw plannen, elektronische identiteitskaart en pincode mee.

 

Snelinvoer voor eenvoudige dossiers

Sinds 15 januari 2018 bestaat de snelinvoer voor het aanvragen van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen (vroeger de eenvoudige bouwaanvraag).

Wanneer en hoe een aanvraag/melding doen via de snelinvoer?
Het gebruik van de snelinvoer is beperkt tot werken uitgevoerd op en rond een vergund gebouw zonder wijzigingen aan de constructie en/of het wijzigen van het aantal woongelegenheden en/of het wijzigen van de hoofdfunctie.

Wat moet u doen:

 1. Ga naar het omgevingsloket
 2. Maak een keuze uit de lijst “uit te voeren handelingen”
 3. Klik op “project aanmaken”
 4. Log in met uw eID (vergeet uw pincode niet)
 5. Volg de instructies op de website

Volgende dossierstukken moet u toevoegen:

 1. Inplantingsplan (zie normenboek*)
 2. Constructietekening: de volledige combinatie van alle tekeningsoorten voor één constructie zijn de grondplannen, doorsneden, gevels, terreinprofiel, legende, met uitzondering van het inplantingsplan
 3. Drie foto’s die duidelijk de plaats van de werken in beeld brengen (jpg of png)

Meer informatie kan u vinden in het normenboek.

 

Bij sommige handelingen dienen er meer dossierstukken te worden toegevoegd. Bijvoorbeeld bij aangebouwde veranda moet ook het grondplan van het gelijkvloers van het bestaand gebouw en de te plaatsen aanbouw apart worden toegevoegd.

Selecteer de handeling die je wil uitvoeren om te zien welke dossierstukken je moet toevoegen.

Kostprijs

Indien u het dossier door de gemeente laat digitaliseren zal een extra kost van 50 euro worden aangerekend. Dit is buiten de normale dossierskost die u zal worden aangerekend voor het indienen van een omgevingsvergunningsaanvraag.

De belasting die verschuldigd is bij het aanvragen van een omgevingsvergunning kan u terugvinden in het belastingreglement met betrekking tot de omgevingsvergunning.

Wat meebrengen?

 • Kelderplan met afmetingen (indien van toepassing)
 • Dakplan met afmetingen
 • Identiteitskaart en pincode (om te kunnen ondertekenen)
 • Foto's van de huidige toestand (minimaal 3)
 • Plannen:
  • inplantingsplan met afmetingen en afstanden t.o.v. perceelsgrenzen en andere gebouwen
  • grondplan constructie met afmetingen
 • Gevelplannen met afmetingen
 • Oppervlakte en volume van het gebouw (en/of eventueel te slopen gebouwen)
 • Nota waarin men uitlegt welke werken men juist wil doen en welke materialen men zal gebruiken.