Een klimaat-neutrale gymzaal: Jij kan mee participeren!

Gepubliceerd op woensdag 17 mei 2023 10 u.
Bij de bouw van de nieuwe gymzaal wil het lokaal bestuur zich opnieuw inzetten om de doelstelling van het Lokaal Energie en Klimaat Pact maximaal na te streven en wil hierbij de inwoners betrekken. Op maandag 15 mei 2023 werd er een informatiemoment georganiseerd. De presentatie kan u hier bekijken.

De nieuwe gymzaal zal volledig fossielvrij zijn en dus geen CO2 uitstoten. Door de aanleg van een infiltratiebekken zal het regenwater ter plaatse maximaal infiltreren.

Voor de realisatie van de technieken verwarming, koeling, ventilatie en verlichting werken we samen met specialisten die de installatie niet alleen voor ons ontwerpen, bouwen en financieren, maar die daarnaast ook zullen zorgen voor een optimale beheer en onderhoud. Hierdoor zal het energieverbruik van de installaties steeds minimaal zijn. Daarnaast plaatsen we ook zonnepanelen zodat de meeste energie ter plaatse wordt geproduceerd.

Kapitaalsoproep!

Om de Desselse inwoners hierin te laten participeren, werken we samen met Campina Energie, een echte Kempense burgercoƶperatie, die mensen samenbrengt om te investeren in de productie van hernieuwbare energie en een verminderde afhankelijkheid van fossiele brandstoffen.

Campina Energie werkt voor de realisatie van dit project samen met Kelvin Solutions, een Kempens bedrijf gespecialiseerd in duurzame warmteprojecten en met VMA, actief in het volledige spectrum van multi-technische installaties en duurzame technologie.

GeĆÆnteresseerden kunnen intekenen op deze kapitaalsoproep via deze link: aandelen.campinaenergie.be/dessel2023.

Daar vind je ook de algemene informatiebrochure die alle noodzakelijke bepalingen omschrijft in verband met deze kapitaalsoproep en aandeelhouder worden van Campina Energie.

Kris Van Dijck: “Burgers kunnen via een participatie aan dit project op een concrete manier bijdragen aan de CO2 -reductie in eigen gemeente en dus aan de zorg voor een beter klimaat. Met dit project kan Dessel m.a.w. pionieren inzake samenwerking tussen burgers en het lokaal bestuur in de strijd voor een beter klimaat.”