Wekelijks vaccinatienieuws: alle 16-jarigen uitgenodigd

Gepubliceerd op vrijdag 9 juli 2021 12.28 u.
Op woensdag 7 en donderdag 8 juli verstuurden we 2.500 uitnodigingen voor een eerste prik. Alle uitnodigingen voor inwoners tot en met 16-jaar (geboortejaar 2005, verjaard voor 8 juli) zijn onderweg.

De overige inwoners van het geboortejaar 2005 komen in de volgende uitnodigingsrondes aan bod. Naast deze uitnodigingen konden we heel wat inwoners die hun eerste kans gemist hebben een herkansing aanbieden. We vragen ook expliciet om te bevestigen of te annuleren zodat we goed kunnen inschatten hoeveel herkansers komen opdagen.

‘Herkansers’ ontvangen automatisch uitnodiging in volgende situaties:

  • Als je je afspraak geannuleerd hebt, maar het vaccin niet expliciet geweigerd hebt.
  • Als je niet bent komen opdagen en niets hebt laten weten.

Inwoners die hun vaccin wel expliciet geweigerd hebben bij het annuleren van hun afspraak of inwoners die hun herkansing graag sneller laten doorgaan, kunnen zich nog steeds inschrijven via registratie op www.vaxlist.be. Je moet hiervoor dus zelf eerst actie ondernemen. We vragen ook expliciet om te bevestigen of te annuleren zodat we goed kunnen inschatten hoeveel herkansers komen opdagen. Inwoners die niet komen opdagen zonder te annuleren, zorgen ook voor een onnodige inzet van onze vrijwilligers en dat willen we absoluut vermijden.

De eerste uitnodigingen naar een duizendtal herkansers verstuurden we naar inwoners tussen het geboortejaar 1930 tot en met 2001.

Bijzonder hoge vaccinatiegraad

Dankzij ieders inzet bereikten we de afgelopen maanden in de verschillende leeftijdscategorieën die al aan bod kwamen voor een 1ste prik een bijzonder hoge vaccinatiegraad van 91,1% bij de 18-plussers. Deze vaccinatiegraad is nog maar een tussenstand, we blijven volop stijgen.

-16 tot en met 12 jaar
De volgende uitnodigingsrondes komen de -16 tot en met 12-jarigen stapsgewijs aan de beurt, deze jongeren hebben toestemming van hun ouders nodig. De uitnodiging vermeldt hiervoor alle nodige info.

Meer info: www.vaccinatiecentrumbaldemore.be