Kaap 46.535 gevaccineerden behaald. Samen voor hoogste vaccinatiegraad?

Gepubliceerd op vrijdag 25 juni 2021 15.02 u.
Op vrijdagavond 25 juni overschrijden we de kaap van 46.535 inwoners van Balen, Dessel, Mol en Retie (Baldemore) die in het vaccinatiecentrum hun 1ste prik kregen.

Dit symbolische cijfer verwijst naar de gezamenlijke doelstelling die we voor de start van de vaccinatiecampagne lanceerden voor onze eerstelijnszone.

Als we kijken naar het totaal aantal gevaccineerde inwoners uit Baldemore bereikten we inmiddels een aantal van 48.207 gevaccineerden. Dit komt neer op een voorlopig al behaalde vaccinatiegraad van 73,49% bij onze 18-plussers. We zijn trots en dankbaar dat zoveel inwoners zich al lieten vaccineren. Ook nu moeten we blijven doorzetten. Gaan we samen voor de hoogste vaccinatiegraad?

Ook vaccinaties buiten vaccinatiecentrum

Heel wat vaccinaties in onze eerstelijnszone vonden plaats buiten het vaccinatiecentrum. Denk daarbij aan inwoners tewerkgesteld in woon- en zorgcentra, het ziekenhuis of andere zorginstellingen. Vandaar dat het reële vaccinatiecijfer voor onze eerstelijnszone hoger ligt dan het vaccinatiecijfer in ons vaccinatiecentrum.

Ben jij één uit de 46.535?

Met de vraag ‘Ben jij één uit de 46.535?’ roepen we sinds begin dit jaar alle inwoners uit Balen, Dessel, Mol en Retie op om goed na te denken over de beslissing om zich al dan niet te laten vaccineren. ‘Eén uit de 46.535’ met bijhorend hartjeslogo vormt de kern van onze lokale vaccinatiecampagne waarbij we de lokale verbondenheid benadrukken.

Enkel door er samen voor te gaan, bereiken we de beoogde vaccinatiegraad van 70%. Deze vaccinatiegraad is vanuit medische invalshoek minimaal nodig om nieuwe grote virusuitbraken te vermijden. Deze kaap wordt dus op 25 juni behaald. Geweldig!

Verder stijgen

Via de vele registraties in VAXLIST stellen we vast dat er een grote vaccinatiebereidheid is bij de nog niet gevaccineerde jongere inwoners. We hopen dan ook de komende weken onze vaccinatiegraad nog zo sterk mogelijk te laten stijgen. Wat ook nu geldt nog steeds: samen staan we sterk!

Meer info: www.vaccinatiecentrumbaldemore.be