Uitnodigingen voor vaccinatie tot in geboortejaar 1970 vertrokken

Gepubliceerd op vrijdag 28 mei 2021 8 u.
Woensdagavond 26 mei konden we opnieuw 4.500 uitnodigingen versturen voor een 1ste prik. Deze vaccinaties worden geplaatst in de periode van 8 tot 15 juni. Ons vaccinatiecentrum zou de komende weken graag veel meer vaccintoezeggingen ontvangen, zodat we sneller doorheen de geboortejaren kunnen gaan.

We kunnen evenwel maar prikken wat we definitief van Vlaanderen toegezegd krijgen. Finaal blijft de uiteindelijke vaccinatiegraad het allerbelangrijkst. Op dat vlak scoren we in eerstelijnszone Baldemore bijzonder sterk. Na de meer dan 98% bij de 65-plussers zitten we voor de 60-64-jarigen ook al op 75%, waarbij we vermoeden opnieuw de 100% te benaderen. Met deze resultaten zitten we in de absolute top van de Vlaamse vaccinatiecentra. Onze reservelijst VAXLIST stellen we verder open, waarbij iedereen vanaf 1980 en ouder zich vanaf nu kan inschrijven.

 • Deze week vinden er in het vaccinatiecentrum in totaal 3.500 vaccinaties plaats, waarvan 850 AstraZeneca en 2.650 Pfizer. De grote meerderheid van deze vaccinaties wordt – met uitzondering van 280 eerste prikken - ingezet voor de noodzakelijke tweede prik.
 • Volgende week en het begin van de week nadien staan er wel bijzonder veel eerste prikken op het programma: verspreid over 5 dagen tussen 3 en 8 juni zullen we 4.900 eerste prikken Pfizer plaatsen. In die periode plaatsen we ook nog 3.200 tweede prikken.
 • Deze week konden we opnieuw 4.500 inwoners uitnodigen voor hun eerste vaccinatie. Daarbij gaat het om 3.000 vaccins van Pfizer en - voor het eerst - 1.500 vaccins van Johnson & Johnson. Deze prikken zullen worden gezet in de periode van 8 tot en met 15 juni.
 • Voor dit laatste vaccin is slechts 1 prik nodig. Net zoals AstraZeneca besliste de hogere overheid om Johnson & Johnson alleen toe te dienen vanaf 41 jaar en ouder.
 • Met deze nieuwe uitnodigingsronde zijn we in het jaar 1970 beland. Hiermee maakten we in geboortejaren een sprong van bijna 10 jaar. Let op: niet iedereen van het jaar 1970 is al uitgenodigd. De uitnodigingen werden woensdagavond 26 mei verstuurd per e-mail. De uitnodigingsbrief valt de komende dagen in de brievenbus.
 • Ben je van 1969 of ouder én heb je volgende week woensdag 2 juni nog geen uitnodiging in de brievenbus ontvangen? Contacteer dan het callcenter op 014 38 90 47.
 • Eens te meer stellen we vast dat Pfizer de absolute motor is en blijft achter het vaccineren. Zij leveren wekelijks op vrij stabiele basis een groot aantal vaccins. De leveringen van de overige vaccins kennen jammer genoeg grote schommelingen. Dit stellen we wekelijks vast in de definitieve vaccintoezeggingen. Deze verschillen vaak van de eerdere prognoses die we ontvingen.
 • Als vaccinatiecentrum beschikken we over een veel grotere vaccinatiecapaciteit dan wat we momenteel wekelijks toegezegd krijgen. We hopen de komende weken op veel grote vaccintoezeggingen dan wat nu het geval is. Dat zal nodig zijn om de door Vlaanderen aangekondigde doelstellingen te bereiken, zeker met de bijkomende leeftijdsrestricties voor AstraZeneca en Johnson & Johnson.
 • Als inwoners hun vaccinatieprognose op basis van leeftijd controleren op laatjevaccineren.be, stellen we jammer genoeg vast dat deze Vlaamse referentiedata voor uitnodiging en vaccinatie niet kloppen. Je gebruikt deze data dan ook best niet om op basis daarvan een buitenlandse vakantie te boeken. Deze tool is sinds donderdag 27 mei ook offline gehaald.
 • Onze reservelijst VAXLIST was tot op heden uitsluitend voor inwoners tot en met 1965. Door de voortgang in het uitnodigingsproces stellen we VAXLIST nu open tot en met het geboortejaar 1980. Wie tot deze leeftijdscategorie behoort en zich kandidaat wil stellen voor last-minute vaccinatie, kan zich inschrijven via vaxlist.be.
 • Ben je van 1970 of ouder? Dan heeft inschrijven op VAXLIST geen zin, aangezien je inmiddels je uitnodiging hebt ontvangen (per e-mail) of binnen enkele dagen in de brievenbus krijgt.
 • Inwoners die op VAXLIST stonden en de komende dagen hun uitnodiging krijgen, worden automatisch van de reservelijst gehaald. Je hoeft hiervoor zelf niets te doen.
 • Na de uitzonderlijk hoge vaccinatiegraad die we behaalden bij onze 65-plussers, zijn we op dezelfde weg voor onze 60-64-jarigen. Inmiddels bereikten we in deze doelgroep al een vaccinatiegraad van meer dan 75%.
 • Met de geplande vaccinaties deze en volgende week streven we ook in deze leeftijdscategorie naar de 98 à 99%. Met dit verbluffend cijfer zouden we ons opnieuw in de top van de Vlaamse vaccinatiecentra plaatsen. We bedanken uitdrukkelijk ook iedere inwoner die ingaat op de vaccinatie-uitnodiging.
 • Bij dit dankwoordje mogen we uiteraard ook onze vrijwilligers en medische medewerkers niet vergeten die zich dagelijks inzetten om onze inwoners vriendelijk, veilig en kwaliteitsvol te ontvangen en te vaccineren. We ontvangen dagelijks deugddoende berichten met lovende woorden van inwoners die melden dat alles bijzonder vlot en professioneel wordt georganiseerd.
 • Uiteindelijk het allerbelangrijkste én wat telt aan de eindmeet: in elke leeftijdscategorie een maximale vaccinatiegraad bereiken. Een hoge vaccinatiegraad betekent onvermijdelijk ook dat je trager doorheen de geboortejaren gaat bij het uitnodigen.
 • We hopen finaal in elke leeftijdscategorie een hogere vaccinatiegraad te behalen, ook bij de jongere groepen. De komende periode breken hiervoor de beslissende weken aan. We hebben er alvast alle vertrouwen in.

Meer info: www.vaccinatiecentrumbaldemore.be, telefoonnummer callcenter 014 38 90 47