Vaccinatienieuws deze week: 6.000 inwoners krijgen 1ste prik in week 17 mei

Gepubliceerd op vrijdag 7 mei 2021 9.02 u.
Deze week kwam ons vaccinatiecentrum helemaal op toerental. In totaal gaven we – verspreid over 4 dagen – bijna 5.500 1ste en 2de prikken. Woensdagavond konden we maar liefst 6.000 inwoners uitnodigen voor een eerste prik in de week van 17 mei.

Deze uitnodigingen gingen – volgens de regels van de Vlaamse vaccinatiestrategie - naar risicopatiënten met geboortejaar tussen 1959 en 1969. Zeker niet alle risicopatiënten van 1969 kwamen in deze uitnodigingsronde al aan bod. Vlaanderen bepaalt wie risicopatiënt is op basis van een softwareanalyse. Veel inwoners weten niet dat ze risicopatiënt zijn. 

Dankzij grotere vaccinatietoezeggingen was het deze week – verspreid over vier vaccinatiedagen - druk in het vaccinatiecentrum. Om het parkeren in de buurt van het vaccinatiecentrum in goede banen te leiden, gebruik je tijdelijk op parking Rivierstraat je parkeerschijf. Parking Den Uyt blijft bruikbaar voor langdurig en gratis parkeren.

In totaal zetten we deze week – inclusief zaterdag – 5.439, waarvan 3.682 eerste vaccinaties. Hiermee nemen we opnieuw een mooie stap voorwaarts in onze vaccinatiecampagne. Hieronder een overzicht van de verschillende vaccinatiedagen deze week:

  • Woensdag 5 mei: 665 1ste prikken, 700 2de prikken
  • Donderdag 6 mei: 889 1ste prikken, 476 2de prikken
  • Vrijdag 7 mei: 784 1ste prikken, 581 2de prikken
  • Zaterdag 8 mei: 1365 1ste prikken

Vaccinatiegraad van 98% bij 65-plussers

Na de laatste shift zaterdagavond zullen we bij onze 65-plussers een reële vaccinatiegraad van 98% bereiken. Hiermee overstijgen we in deze doelgroep al ruimschoots de doelstelling van 70% algemene vaccinatiegraad. Pas na het weekend zijn deze vaccinaties officieel verwerkt op de vaccinatieteller van www.laatjevaccineren.be.

Thuisvaccinaties starten volgende week

Een deel van de resterende 2% zal worden opgevuld met thuisvaccinaties. Dit is in uiterst uitzonderlijke gevallen mogelijk door de huisarts. Deze inwoners krijgen het vaccin van Johnson & Johnson. De huisartsen zetten deze prikken de komende weken.

Onregelmatige leveringen AstraZeneca

Zoals vorige week gecommuniceerd, ligt de activiteit van het vaccinatiecentrum volgende week noodgedwongen lager. We kunnen maar een beperkt aantal eerste vaccinaties toedienen. Een groot aantal van de geleverde Pfizervaccins is nodig voor de 2de vaccinatie. Het grote verschil tussen de weken valt te verklaren door de uiterst onregelmatige leveringen van AstraZeneca. Op sommige weken leveren zij bijzonder veel, op andere weken amper iets.

6.000 uitnodigingen voor 1ste prik

Gelukkig konden we deze week een bijzonder groot aantal – een record! – uitnodigingen versturen. Woensdagavond 5 mei vertrokken maar liefst een 6.000-tal uitnodigingen naar onze inwoners, waarvan een 1.000-tal uitnodigingen voor Pfizer en een 5.000-tal voor AstraZeneca.

Op dit moment gaan deze uitnodigingen naar de risicopatiënten die vooral softwarematig door Vlaanderen werden geïdentificeerd op basis van de huisartsendossiers en de gegevens van de ziekenfondsen.

We stellen eens te meer vast dat bijzonder veel inwoners als risicopatiënt geïdentificeerd zijn en dat mensen dit vaak zelf niet weten. We kunnen volgens de Vlaamse vaccinatieaanpak pas hervatten met de 64-jarigen wanneer alle risicopatiënten tot 18 jaar voor hun eerste prik aan bod zijn geweest.

De 6.000 uitnodigingen die woensdagavond vertrokken, gaan naar risicopatiënten met geboortejaar tussen 1959 en 1969. Zeker nog niet alle risicopatiënten van 1969 zijn in deze uitnodigingsronde aan bod gekomen.

We verwachten deze 6.000 inwoners voor hun eerste prik in de week van 17 mei. Voor AstraZeneca is de 2de prik – volgens de strikte richtlijnen van de vaccinproducent - voorzien in de week van maandag 9 augustus. De 2de inenting met Pfizer volgt sneller, met name 21 tot 42 dagen na de eerste vaccinatie.

Ben je ouder dan 1968 en ontvang je deze week geen uitnodiging? Dan ben je door Vlaanderen niet geïdentificeerd als risicopatiënt. Via https://www.myhealthviewer.be/#/login kan je controleren of jij op de lijst van de risicopatiënten staat.

Werking VAXLIST

Voor de last-minute vaccins werken we met VAXLIST. Momenteel hebben voldoende inwoners uit de hogere leeftijdsgroepen zich aangemeld, zodat we de nodige inwoners tijdig stand-by kunnen zetten om aan het einde van de dag de resterende vaccins niet verloren te laten gaan. Eveneens op deze reservelijst staan – conform de Vlaamse vaccinatieregels – de kleuterleid(st)ers.

Meer info: www.vaccinatiecentrumbaldemore.be