1ste prik voor 90% van 65-plussers: na deze fase alle risicopatiënten

Gepubliceerd op donderdag 29 april 2021 20.41 u.
Na komend weekend zullen 90% van onze 65-plussers een eerste prik hebben gekregen. In principe ontvingen alle 65-plussers (tot en met geboortejaar 1956) een uitnodiging. De laatste 65-plussers krijgen hun prik op 6,7 of 8 mei.

Vooraleer we vanaf nu verder zakken in de leeftijdspiramide, komen eerst alle risicopatiënten aan bod. Pas in de loop van deze week verduidelijkte Vlaanderen de verdere aanpak in de vaccinatiestrategie. Al meer dan 1.000 inwoners registreerden zich de afgelopen dagen op onze reservelijst VAXLIST Baldemore. Na de Vlaamse verduidelijking van de vaccinatiestrategie vragen we bijkomend de inwoners van geboortejaar 1957 om zich te registreren op VAXLIST. Ook de inwoners van geboortejaar 1956 en ouder die – om bepaalde redenen – geen uitnodiging hebben ontvangen, roepen we op om zich te registreren op VAXLIST. 

 • In de loop van deze week creëerde Vlaanderen eindelijk duidelijkheid over de aanpak van de risicopatiënten binnen deze fase van de vaccinatiestrategie. 
 • Vooraleer verder te gaan met de vaccinaties bij inwoners jonger dan 65 jaar (geboren vanaf 1957 en later) zullen eerst alle risicopatiënten aan bod komen. Deze risicopatiënten worden uitgenodigd van oud naar jong.
 • De inwoners van 1957 en 1958 die donderdag 22 en vrijdag 23 april werden uitgenodigd voor 6,7 of 8 mei, ontvingen hun uitnodiging dus in hoedanigheid van risicopatiënt. De overige inwoners van deze geboortejaren zullen aan bod komen als alle risicopatiënten de komende weken hun eerste prik hebben ontvangen. Wel kunnen deze inwoners zich registreren op VAXLIST Baldemore, zodat ze op de reservelijst staan. 
 • Voor heel Vlaanderen gaat het ongeveer over 800.000 geïdentificeerde risicopatiënten.
 • Wij hebben aan Vlaanderen informatie opgevraagd over het aantal geïdentificeerde risicopatiënten (én de leeftijdsverdeling) voor onze eerstelijnszone. Tot op heden ontvingen we deze info jammer genoeg nog niet, wat het moeilijk maakt om de impact op het vaccinatieverloop de komende weken in te schatten. In een eerste raming schatten we dat het minstens 6.000 inwoners gaat. 
 • De selectie als risicopatiënt gebeurde op basis van criteria die werden vastgelegd door de Hoge Gezondheidsraad. Deze selectie gebeurde grotendeels automatisch door analysesoftware op basis van de medische dossiers van huisartsen en gegevens van de ziekenfondsen. Deze analysesoftware interpreteert gegevens van bloedstalen, medicijnengebruik, gestelde diagnoses, laboratoriumonderzoeken,… 
 • We stellen vast dat zeer veel inwoners niet weten dat ze werden geïdentificeerd als risicopatiënt. Je kan dit controleren door beveiligd in te loggen op www.myhealthviewer.be. Inloggen kan via eID kaartlezer of itsme. 
 • Op dit moment hebben al meer dan 1.000 inwoners zich geregistreerd op VAXLIST Baldemore. In eerste instantie riepen we de inwoners op geboren tussen 1958 en 1965 om te registreren. Met de verduidelijkingen voor de aanpak van risicopatiënten breiden we dit uit naar 1957. Ook wie ouder is én – bijvoorbeeld wegens administratieve redenen – nog steeds geen uitnodiging voor vaccinatie heeft ontvangen, kan zich aanmelden op VAXLIST via www.vaxlist.be. 
 • Wie jonger is dan 1965 en zich op dit moment via VAXLIST op de reservelijsten wilt inschrijven, krijgt momenteel de status ‘tijdelijk afgekeurd’. Ze krijgen later de kans om actief op de reservelijst te staan. 
 • Deze week worden 350 vaccins van Johnson & Johnson geleverd. Deze vaccins worden gebruikt voor thuisvaccinatie. Huisartsen zullen hiermee thuis een beperkt aantal inwoners vaccineren. Deze mensen bevinden zich in een absolute uitzonderingssituatie en kunnen zich onmogelijk verplaatsen naar het vaccinatiecentrum. 
 • Voor de week van 10 mei kunnen we jammer genoeg slechts een 100-tal nieuwe uitnodigingen versturen voor een eerste prik. De overige toezegging van 3.000 vaccins Pfizer zijn nodig voor een tweede prik bij de inwoners die in het begin van de paasvakantie voor het eerst gevaccineerd werden.
 • We kregen het bericht dat er geen bijkomende toezeggingen zullen gebeuren voor de week van 10 mei. Ons vaccinatiecentrum kan een verdubbeling van het aantal vaccins probleemloos aan. Hetzelfde fenomeen van een bijzonder laag aantal toezeggingen voor een eerste prik in de week van 10 mei zien we terug bij alle vaccinatiecentra in Vlaanderen.
 • Wanneer we grote aantallen willen blijven uitnodigen voor een eerste prik, moeten de vaccintoezeggingen vanuit Vlaanderen fors de hoogte in. Vanaf de week van 10 mei moeten we elke week telkens al grote aantallen 2de prikken voorzien met Pfizer.
 • In de loop van deze week konden we nog 250 inwoners bijkomend uitnodigen voor een eerste vaccinatie op 6,7 of 8 mei. Deze uitnodigingen gingen naar risicopatiënten uit het geboortejaar 1958. 

Meer info: www.vaccinatiecentrumbaldemore.be