Geboren tussen 1958 en 1965? Schrijf je in op de reservelijst VAXLIST Baldemore

Gepubliceerd op dinsdag 27 april 2021 14.15 u.
Met VAXLIST Baldemore ontwikkelde eerstelijnszone Baldemore een eigen online toepassing voor het dynamische beheer van de lokale reservelijst voor ons vaccinatiecentrum op site De Zwaan. Eerder besliste Baldemore niet in het Vlaamse systeem QVax te stappen.

Vooral de gebrekkige flexibiliteit van QVax met betrekking tot de openingsuren van ons vaccinatiecentrum, was een belangrijk struikelblok. Met VAXLIST Baldemore lanceren we een eigen beveiligde online inschrijvings- en opvolgingstoepassing die wel volledig aan onze functionele eisen voldoet. Inwoners van Balen, Dessel, Mol en Retie die geboren zijn in de geboortejaren tussen 1958 en 1965 én op de reservelijst willen staan, kunnen zich vanaf nu inschrijven via www.vaccinatiecentrumbaldemore.be. Jongere leeftijdscategorieën volgen in latere fases met telkens een specifieke oproep via de gemeentelijke communicatiekanalen.

 

De belangrijkste doelstelling van eerstelijnszone Baldemore is en blijft om de reservelijsten zo weinig mogelijk te gebruiken. Door inwoners zo goed mogelijk te sensibiliseren tot vaccinatie en proactief te bellen naar mensen die hun afspraak na enkele dagen nog niet hebben bevestigd, beperken we het aantal ‘no shows’ tot het absolute minimum. Met deze aanpak proberen we een zo hoog mogelijke finale vaccinatiegraad te bereiken, met een minimum van 70%.

Richtlijnen reservelijsten

Eerstelijnszone Baldemore volgt strikt de richtlijnen van de Vlaamse overheid voor de reservelijsten. Ook deze werken op basis van leeftijd, van oud naar jong. De afgelopen weken hanteerden we eigen databanken op basis van de lokale bevolkingsregisters om deze reservelijsten vorm te geven. Daarnaast krijgen huisartsen de kans om patiënten met ernstige medische aandoeningen te registreren. Ook deze inwoners krijgen een plaatsje op onze reservelijst.

Huidige werkwijze reservelijst

Op basis van leeftijd en/of medisch risico contacteerden onze callcenters vervolgens een aantal inwoners met de vraag of ze de komende dagen ’s avonds stand-by wilden staan. Op de avond zelf belden we – afhankelijk van het specifieke aantal vaccins dat op basis van de ‘no shows’ over bleven – een aantal mensen op omstreeks 21.30 à 22.30 uur. Zij moesten zich dan zo snel mogelijk naar het vaccinatiecentrum begeven om hun eerste prik te krijgen. Dankzij de bijzonder hoge vaccinatiebereidheid in onze gemeenten betrof het telkens zeer kleine aantallen extra prikken. Door zo last-minute mogelijk te bellen, vermijden we elk risico op het verlies van vaccins of dat we mensen voor niets oproepen.

Grote vaccintoezeggingen

Dit systeem werkt tot op heden uitstekend, maar vraagt zowel doorheen de week als ’s avonds een grote tijdsinzet van de callcenters. Nu het aantal wekelijkse vaccintoezeggingen stijgt naar aanzienlijke aantallen, kiezen we – zoals eerder aangekondigd – voor een automatisering van onze reservelijsten. Dit gebeurt niet via QVax, maar via een eigen systeem dat we lokaal ontwikkelden. Deze lokale online software – VAXLIST Baldemore - is volledig afgestemd op de specifieke werking van ons vaccinatiecentrum, onder meer ook op onze taakverdeling tussen callcenters en vaccinatiecentrum. Daarnaast integreerden we ook de lokale registratie en opvolging door de huisartsen voor risicopatiënten in deze tool, eveneens een gebrek in QVax.

Eerst telefonisch, nadien per SMS

Na je registratie in VAXLIST Baldemore, sta je op de reservelijst. In een eerste fase verloopt het oproepen nog steeds telefonisch via het callcenter, waarbij je enkele dagen vooraf een telefoontje ontvangt met het verzoek om stand-by te staan. In een volgende fase verloopt de verdere communicatie automatisch per e-mail en sms. Je zal als reserve ‘s avonds per sms worden opgeroepen, waarna je meteen ook per sms kan reageren of je al dan niet komt. Lukt het toch niet om te komen en moet je per sms je oproep afzeggen? Dit beschouwen we niet als een weigering van het vaccin. Je zal dan alsnog op het juiste moment een Vlaamse uitnodiging ontvangen. 

Niet voor alle leeftijden

Voor VAXLIST Baldemore doen we géén algemene oproep naar inwoners van alle leeftijden om zich te registreren. Dit leidt alleen maar tot verloren tijdsinspanningen en verwachtingen die onmogelijk kunnen worden ingelost. We roepen de komende weken stapsgewijs inwoners van telkens één leeftijdscategorie op om zich te registreren. Deze oproepen – in dalende volgorde van leeftijd – gebeuren via de gemeentelijke communicatiekanalen van Balen, Dessel, Mol en Retie.

Met deze stapsgewijze oproepen blijven we telkens buiten het bereik van het Vlaamse uitnodigingsproces. Wie op de reservelijst staat én niet als reserve wordt opgeroepen, komt enkele weken later gegarandeerd aan de beurt via de reguliere ‘Vlaamse’ uitnodiging. Als je op deze manier een uitnodiging ontvangt, verdwijn je automatisch uit de reservelijst van VAXLIST Baldemore.

Iedereen die op de reservelijst geregistreerd staat, kan op elk moment zijn eigen positie op de reservelijst controleren. Ook deze transparantie is belangrijk om te hoge verwachtingen te voorkomen. Ook voor het gebruik van de reservelijst werken we op basis van leeftijd en/of medisch risicoprofiel.

Maximale transparantie

Ook met VAXLIST Baldemore kiezen we – zoals tijdens het volledige vaccinatieproces – voor maximale transparantie. Wekelijks zullen we op donderdag of vrijdag rapporteren hoeveel inwoners op de reservelijst staan voor de betrokken leeftijdscategorie én hoeveel ‘reserves’ de afgelopen dagen werden opgeroepen op de verschillende vaccinatiedagen. Op dit moment rapporteren we al wekelijks over het aantal toegediende vaccins de afgelopen dagen én de vaccintoezeggingen voor de komende weken. We vullen deze rapportage aan met de info over de werking van VAXLIST Baldemore.

Meer info: www.vaccinatiecentrumbaldemore.be of www.vaxlist.be