1.875 uitnodigingen vertrokken voor vaccinatie in de laatste week van april

Gepubliceerd op vrijdag 16 april 2021 8.56 u.
Donderdagavond 15 april werden 1.875 nieuwe uitnodigingen uitgestuurd voor vaccinaties met Pfizer.

Het gaat om uitnodigingen voor inwoners uit Balen, Dessel, Mol en Retie van geboortejaren 1952, 1953 en enkele mensen uit 1954. Let op: nog niet alle inwoners uit 1954 komen in deze uitnodigingsronde aan bod. Daarnaast werden ook al een aantal honderden mensen met onderliggende ernstige aandoeningen uitgenodigd. Zij worden opgenomen in de Vlaamse databank na een analyse door de ziekenfondsen. Elke uitnodigingsronde zakken we verder in leeftijd, afhankelijk van het aantal door Vlaanderen toegezegde vaccins. 

Hieronder vind je het vaccinatienieuws van deze week:

 • Het ziekenhuis lanceerde donderdag een oproep om jezelf zeker te laten vaccineren wanneer je wordt uitgenodigd. De minimale risico’s op ernstige bijwerkingen liggen volgens het ziekenhuis vele malen lager dan de kans op zware ziekte of zelfs overlijden door corona. Dagelijks stelt het ziekenhuis vast welke verwoestende impact het virus kan hebben op iemands gezondheid. Gelukkig blijft het aantal annuleringen in ons vaccinatiecentrum uiterst beperkt. We danken iedereen voor het vertrouwen. 
 • Het vaccinatiecentrum draaide de afgelopen weken dankzij het groeiend aantal vaccintoezeggingen meer shiften en kon meer vaccinatielijnen inzetten. Gisteren – donderdag 15 april – werden bijvoorbeeld op één dag 1.365 prikken toegediend. Van dit aantal kwam een 790-tal mensen voor een tweede prik, de overige mensen waren uitgenodigd voor een eerste inenting. 
 • Deze week konden we opnieuw 1.875 inwoners uitnodigen voor hun twee afspraakmomenten. Deze uitnodigingen vertrokken donderdagavond 15 april. In de eerste helft van volgende week ontvangen deze inwoners dan de brieven in de brievenbus. Van wie het e-mailadres via de ziekenfondsen gekend is, ontving de uitnodiging meteen ook in zijn of haar mailbox.
 • Belangrijk: je krijgt bij je uitnodiging twee afspraakdata voorgesteld. Als je bevestigt, dan bevestig je meteen beide momenten. Je kan nadien je 2de afspraak – bijvoorbeeld omwille van vakantie – niet meer verplaatsen. Controleer daarom goed je agenda vooraleer je bevestigt. 
 • We ontvangen bijzonder goede reacties op het verloop en de gastvrije ontvangst in het vaccinatiecentrum. Veel mensen zijn voor hun eerste prik zenuwachtig, maar worden door de aanwezige medewerkers en verpleegkundigen op hun gemak gesteld. Dit wordt ten zeerste op prijs gesteld, zo vernemen we uit de vele positieve reacties achteraf. Wel belangrijk: kom zeker niet te vroeg naar het vaccinatiecentrum. Respecteer zo goed mogelijk het aangegeven tijdsslot. 
 • Nog steeds blijft het aantal voorafgaande annuleringen in ons vaccinatiecentrum bijzonder laag. We registreren ook bijzonder weinig ‘no shows’. We zijn enorm blij dat in onze vier gemeenten bijzonder veel inwoners de keuze maken om zich wel te laten vaccineren. Op deze manier zullen we de beoogde minimale vaccinatiegraad van 70% bij alle volwassenen zeker bereiken. Dit is enorm hoopgevend voor de toekomst. Het bereiken van de beoogde vaccinatiegraad vormt onze enige manier om structureel uit deze crisis te geraken. 
 • Wanneer mensen niet reageren op hun uitnodiging, proberen onze callcenters hen proactief te bereiken om alsnog een bevestiging van de afspraakmomenten te krijgen. Daarnaast leveren de callcenters van de vier gemeenten alle mogelijke inspanningen om tijdig eventuele annuleringen in te vullen vanuit de reservelijst. Dit vraagt de inzet van heel wat medewerkers, maar de inspanningen lonen.
 • De reservelijst van ons lokaal vaccinatiecentrum bestaat allereerst uit een lokale databank, afkomstig uit het lokale bevolkingsregister van de vier gemeenten. Ook deze lijst werken we chronologisch van oud naar jong af, waarbij we gericht leeftijden selecteren om net uit het vaarwater van de Vlaamse uitnodigingen te blijven. Daarnaast wordt onze lokale reservelijst via de huisartsen aangevuld met inwoners met meerdere ernstige onderliggende aandoeningen. Om dit proces vlotter te laten verlopen, werken we aan een lokale automatisering op onze maat. Pas in tweede orde wordt gewerkt met een tweede reservelijst, waarbij – conform de richtlijnen van de Vlaamse overheid – interventiemedewerkers van de politie staan en kleuterleid(st)ers. Het vaccinatiecentrum benadrukt dat deze objectieve werkwijze volledig voldoet aan de richtlijnen van de Vlaamse overheid.
 • De stuurgroep van het vaccinatiecentrum besliste na zorgvuldige overweging om nu niet in te stappen in QVax, het systeem van reservelijsten dat de Vlaamse overheid aanbiedt. Er zijn verschillende praktische problemen die Vlaanderen op dit moment niet kan of wil oplossen. Het grootste struikelblok zijn de vooraf geprogrammeerde tijdsblokken. Deze tijdsindeling komt niet overeen met onze drie dagelijkse shiften.
 • Met het Vlaamse systeem is het onmogelijk om nog mensen op te roepen na 21.30 uur, terwijl dit wel noodzakelijk is aangezien de laatste shift in ons vaccinatiecentrum duurt tot 22 uur. De werkwijze van last-minute bevestigen binnen QVax zou voor ons vaccinatiecentrum leiden tot wachtrijen die aan het einde van een werkshift nog ontstaan, waardoor de laatste shift nog verder uitloopt. Dit is niet haalbaar voor de vrijwillige medewerkers en de medische medewerkers.
 • Qvax houdt bovendien geen rekening met het feit of iemand risicopatiënt is of niet, er wordt uitsluitend gekeken naar leeftijd.
 • Mensen die in QVax hun last-minute oproep niet bevestigen, worden automatisch uitgeschreven voor het vaccin en dreigen ook later geen ‘reguliere’ uitnodiging meer te ontvangen. Dit zou bijzonder zuur zijn. We willen op dit moment dit risico niet lopen. Aangezien mensen zichzelf kunnen registreren voor QVax én ook zelf een last-minute oproep al dan niet kunnen bevestigen, bestaat er een risico op vaccinshopping. Ook dit willen we voorkomen.
 • We ontvingen voor de laatste week van april een toezegging van 350 vaccins van Johnson & Johnson. Aangezien voor dit vaccin slechts één prik vereist is én het vaccin eenvoudiger kan bewaard worden, zullen deze vaccins prioritair ingezet worden voor het thuisvaccineren. Uiteraard zullen we hiervoor de verdere beslissingen moeten afwachten over de inzet van dit vaccin. Daarnaast is er de komende weken verder overleg met de huisartsen nodig om dit thuisvaccineren goed te laten verlopen. Achter de schermen is een draaiboek in de maak. In elk geval is en blijft thuisvaccineren de absolute uitzondering. Hiervoor gelden strikte criteria. 
 • Ben je geboren in 1951 of ouder én heb je nog geen uitnodiging voor vaccinatie ontvangen? Contacteer dan het callcenter via 014 38 90 47. Het callcenter kijkt dan wat er mogelijk misliep. 

Meer info: www.vaccinatiecentrumbaldemore.be