Vaccinaties 65+ komen in stroomversnelling

Gepubliceerd op vrijdag 2 april 2021 7.45 u.
De vaccinaties voor onze 65-plussers komen in een stroomversnelling terecht. We kunnen deze week 4.040 uitnodigingen versturen voor vaccinatie rond half april. Met deze uitnodigingen zitten we in de geboortejaren 1944 – 1949.

Let op: nog niet alle inwoners uit 1949 komen in deze uitnodigingsronde aan bod. Ben je van 1949 en heb je woensdag 7 april nog geen uitnodiging ontvangen? Dan zit je er vermoedelijk in de volgende uitnodigingsronde bij. Ben je evenwel ouder dan 1949 en heb je nog geen uitnodiging ontvangen? Contacteer dan ons callcenter op 014 38 90 47.

 • Op woensdag 24 maart hadden 9,03% van onze 65-plussers een eerste inenting ontvangen. Woensdag 31 maart – exact een week later – zitten we op 16,7%. De meest recente cijfers vind je steeds op laatjevaccineren.be/vaccinatieteller.
 • In ons vaccinatiecentrum hebben we de grote versnelling bij de 65-plussers pas kunnen plaatsen vanaf woensdag 24 maart, nadat vrijwel alle eerstelijnszorgprofessionals hun eerste inenting ontvingen.
 • De doelgroep van de eerstelijnszorgprofessionals komt volgens het Vlaamse vaccinatieschema nog voor de 65-plussers. Daarnaast ontvingen we – in vergelijking met grotere steden – de eerste weken minder vaccintoezeggingen. Dit wordt momenteel rechtgezet, zo werd ons beloofd. Het is de Vlaamse databank die bepaalt welke personen – op geboortedatum in deze fase - worden uitgenodigd voor de toegezegde vaccins, niet de eerstelijnszone. Meer info over het verloop van het uitnodigingsproces en de werking van de reservelijsten, lees je via deze link: https://www.vaccinatiecentrumbaldemore.be/hoe-verloopt-het-uitnodigen-voor-vaccineren-en-hoe-stellen-we-de-reservelijsten-op
 • Als dit tempo aanhoudt – en liefst zelfs nog versnelt -, halen we onze initiële achterstand snel in. De capaciteit in het vaccinatiecentrum is meer dan beschikbaar. Ook vandaag en morgen dienen we nog grote aantallen eerste prikken toe aan de leeftijdscategorieën die momenteel aan de beurt zijn, waardoor we alweer mooie sprongen voorwaarts maken.
 • Welke vaccinaties (1ste prik) gebeur(d)en er deze week?
  • Maandag 29 maart: 245 vaccins AstraZeneca
  • Woensdag 31 maart: 712 vaccins Pfizer
  • Donderdag 1 april: 480 vaccins Pfizer (in combinatie met 115 vaccinaties 2de prik)
  • Vrijdag 2 april: 550 vaccins Pfizer
 • De eerste week van de paasvakantie plannen we in totaal 3.300 eerste inentingen, waarvan de helft Pfizer en de helft AstraZeneca. Deze inwoners (geboortejaren 1937 – deel 1944) ontvingen eind vorige week/begin deze week hun uitnodiging.
 • Mensen die niet tijdig hun voorgestelde vaccinatiemoment bevestigen, proberen we via ons lokaal callcenter proactief te bereiken. Zij kunnen dan meteen telefonisch de afspraak bevestigen. Dankzij deze proactieve werkwijze moeten we zeer beperkt onze eerste reservelijst van 65-plussers (gebaseerd op lokale databanken) aanspreken en bereiken we op termijn een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad. Het sterk finishen in deze marathon is onze primaire ambitie, niet het winnen van het eerste tussensprintje!
 • De medewerkers van het callcenter spelen dankzij dit arbeidsintensieve werk een belangrijke rol in het behalen van de beoogde vaccinatiegraad van minstens 70%. Wanneer we kijken naar het aantal uitgestuurde uitnodigingen, zijn er amper inwoners die een vaccinatie afwijzen en weigeren. Dit is en blijft uiteraard een vrije keuze. Wel vragen we om dit zo snel mogelijk te laten weten. Dit kan online of via het callcenter. In het vaccinatiecentrum zijn er amper tot geen ‘no-shows’ van bevestigde afspraken.
 • Dankzij de levering van nieuwe precisiespuitjes kunnen we vooraf het aantal vaccins per flacon exacter en stabieler inschatten. Dit helpt bij het zo correct mogelijk uitnodigen en vastleggen van afspraakmomenten volgens het toegezegde aantal flacons. Ook dit is belangrijk voor een zo vlot mogelijk verloop van het uitnodigings- en bevestigingsproces.
 • Woensdagavond 31 maart en vandaag hebben we het uitnodigingsproces opgestart voor de vaccinatiemomenten in de tweede week van de paasvakantie en het eerste deel van de daaropvolgende week. Het betreft in totaal 4.040 eerste inentingen (2160 AstraZeneca en 1880 Pfizer). Met deze uitnodigingen zitten we in de geboortejaren 1944 – 1949. Let op: nog niet alle inwoners uit 1949 komen in deze uitnodigingsronde aan bod. In de volgende ronde zakken we verder in leeftijd, afhankelijk van het aantal door Vlaanderen toegezegde vaccins.
 • De papieren uitnodigingen zitten bij deze mensen volgende week dinsdag 6 of woensdag 7 april in de bus. Als de Vlaamse databank van de uitgenodigde personen ook het e-mailadres (via de ziekenfondsen) bevat, ontvang je deze uitnodiging ook per e-mail. Je ontvangt deze uiteraard dan sneller dan de papieren uitnodiging, die eveneens volgt.
 • Ben je van 1949 en heb je woensdag 7 april nog geen uitnodiging ontvangen? Dan zit je er vermoedelijk in de volgende uitnodigingsronde bij. Ben je evenwel ouder dan 1949 en heb je nog geen uitnodiging ontvangen? Contacteer dan ons callcenter op 014 38 90 47.
 • Een dikke pluim voor alle mantelzorgers die de afgelopen weken bijstand verleenden om het vaccineren in het vaccinatiecentrum vlot te laten verlopen. Jullie waren massaal present en leverden ook telkens weer een prachtprestatie om je familielid, kennis, buur,… te helpen. Het was vaak ontroerend om te zien hoe inwoners op zeer hoge leeftijd - vastberaden en met liefde ondersteund - langskwamen voor hun eerste prik.
 • Wie het callcenter wilt bellen vragen we om de ochtenduren tussen 9 en 10.30 uur te vermijden. Dan is het steevast drukker, waarbij de wachttijden soms wat oplopen. In de namiddag kunnen we je vaak meteen helpen.
 • We roepen iedereen op om juist op tijd naar het vaccinatiecentrum te komen. Respecteer zo goed mogelijk je eigen tijdstip. Het is beter om één minuutje te laat te komen, dan een kwartier te vroeg. Zeker bij de start van een werkshift vragen we om niet te vroeg te komen. Gezien de nodige voorbereidingen bij aanvang van een shift, is het onmogelijk om vroeger te starten. Wachtrijen hebben dan geen enkele zin! Buiten deze momenten hebben we zelden tot nooit wachtrijen en verloopt het bijzonder vlot.