Openbaar onderzoek geïntegreerd beheerplan Grensstraat, Het Goor en omgeving

Gepubliceerd op vrijdag 12 februari 2021 13.57 u.
Het bestuur van de gemeente Dessel deelt mee dat door lokaal bestuur Dessel een ontwerp- geïntegreerd beheersplan “Grensstraat, Het Goor en omgeving” werd ingediend bij het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) en het Agentschap Onroerend Erfgoed. Hiervoor wordt een openbaar onderzoek georganiseerd.

Het bestuur van de gemeente Dessel deelt mee dat door lokaal bestuur Dessel een ontwerp- geïntegreerd beheersplan “Grensstraat, Het Goor en omgeving” werd ingediend bij het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) en het Agentschap Onroerend Erfgoed.

Het ontwerp- beheerplan en -toegankelijkheidsregeling werd opgemaakt voor het beschermd cultuurhistorisch landschap Het Goor, de als monument beschermde kasseiweg Grensstraat-Zanddijk en het zuidelijk aansluitend natuur- en boscomplex (’t Goor).

Er wordt voor dit dossier een openbaar onderzoek georganiseerd van 1/02/2021 tot en met 03/03/2021.

Geïnteresseerden kunnen via https://www.natuurenbos.be/natuurbeheerplan-grensstraat-goor-en-omgeving het ontwerp- natuurbeheerplan en -toegankelijkheidsregeling inkijken. Indien u niet beschikt over een computer kan u het dossier ook inkijken op het gemeentehuis van Dessel (Hannekestraat 1, 2480 Dessel). U dient hiervoor contact op te nemen op het telefoonnummer 014 38 99 37.

Gedurende deze consultatieperiode kunnen opmerkingen en/of bezwaren rechtstreeks gericht worden aan het ANB.

Natuur en Bos van de Vlaamse overheid

Lange Kievitstraat 111/113 bus 63

2018 Antwerpen

t.a.v. Tim Audenaert (tim.audenaert@vlaanderen.be )