Mijn dossier

Mijn DOSSIER is de online toepassing van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken die het mogelijk maakt jouw persoonlijk dossier in het Rijksregister te raadplegen en attesten te downloaden. De applicatie kreeg een grondige make-over en nieuwe functionaliteiten zijn toegevoegd.

Via de toepassing Mijn DOSSIER kan je jouw gegevens in het Rijksregister nakijken, fouten in je dossier rapporteren, je contactgegevens doorgeven en checken wie jouw gegevens de laatste 6 maanden heeft geraadpleegd.

Een van de belangrijkste troeven van de applicatie is dat ze je de kans geeft attesten uit het Rijkregister (vb. een attest van gezinssamenstelling) te downloaden of af te drukken.

De attesten verkregen via ‘Mijn DOSSIER’ bevatten de digitale stempel van het Rijksregister en hebben bijgevolg dezelfde juridische waarde als attesten afgeleverd door de gemeente. De instanties die deze attesten opvragen, mogen deze digitale versie dus niet weigeren.

We hebben er bij de instanties op aangedrongen attesten die via Mijn Dossier zijn verkregen als geldig te beschouwen en nooit te weigeren. We bevelen zelfs sterk aan de digitale versie te gebruiken want enkel in de digitale vorm kan men de rechtsgeldigheid van de digitale attesten goed controleren . 

Hoe kan ik inloggen op Mijn DOSSIER?

Om aan te melden bij de toepassing Mijn DOSSIER heb je je elektronische identiteitskaart (eID) nodig en een kaartlezer. De kaartlezer moet geïnstalleerd zijn met de juiste drivers (middleware).

Je surft naar het volgend adres: https://mijndossier.rrn.fgov.be

Voor je toegang krijgt tot jouw gegevens in Mijn DOSSIER, zal je je pincode moeten invoeren. Zo wordt er geverifieerd of je werkelijk de persoon bent die je beweert te zijn.

Meer info

Alle informatie hieromtrent vind je terug op https://mijndossier.rrn.fgov.be