Middelen uit het corona-noodfonds aan Desselse verenigingen uitbetaald

Gepubliceerd op dinsdag 27 april 2021 11.16 u.
Dat de coronacrisis verschillende sectoren zwaar heeft getroffen, kunnen we niet onder stoelen of banken steken. Ook onze Desselse verenigingen uit de sectoren cultuur, jeugd en sport hebben de gevolgen van deze pandemie aan den lijve ondervonden.

Om de lokale besturen te helpen die sectoren bij te staan, besliste de Vlaamse Regering om in 2020 eenmalig een bedrag van 91.872,68 euro aan Dessel toe te kennen.

Alle schade vergoeden was met dit bedrag uiteraard niet mogelijk. Daarom heeft de beoordelingscommissie bestaande uit 1 afgevaardigde per gemeenteraadsfractie, deskundigen van de afdeling Vrije tijd, de financieel directeur, bevoegde schepenen en voorzitters van de adviesraden voor jeugd, cultuur en sport alle correct ingediende dossiers onderzocht en beoordeeld op volgende criteria in volgorde van belangrijkheid:

  • 1) kosten gemaakt voor activiteiten die geannuleerd zijn;
  • 2) extra kosten gemaakt om activiteit te organiseren om te voldoen aan de opgelegde coronamaatregelen, zoals bijvoorbeeld beschermingsmaterialen;
  • 3) vaste kosten die door blijven lopen zijn ondanks het feit dat de werking stil lag (met uitzondering van de nutsvoorzieningen zoals water, gas, elektriciteit, internet, …);
  • 4) kosten gemaakt door verenigingen met eigen infrastructuur door bederf van goederen die in voorraad waren;
  • 5) gemiste winsten (ontvangsten – uitgaven) van financieringsactiviteiten, die noodzakelijk zijn voor het kunnen blijven functioneren en de levensvatbaarheid van de vereniging (dus geen gemiste inkomsten van bijkomende activiteiten voor bv. een daguitstap of feestje, …).

De door de beoordelingscommissie vastgelegde bedragen werden door de gemeenteraad van maart 2021 goedgekeurd en nog diezelfde maand aan de verenigingen uitbetaald. Op deze manier hopen we toch de Desselse verenigingen een duwtje in de rug te hebben gegeven op weg naar een “normale werking”.

Meer info
Afdeling Vrije tijd
tel. 014 38 99 20
e-mail: vrijetijd@dessel.be